Samen werken aan
duurzame participatie

PERSBERICHT: Blik op Werk onderzoekt nog meer fraude bij inburgeringsscholen

Utrecht, 19 december 2018


Blik op Werk constateert bij 8 van de geïnspecteerde inburgeringsscholen onrechtmatigheden.

Sinds september 2018 heeft de onafhankelijke kwaliteitsorganisatie Blik op Werk 20 van de 220 inburgeringsscholen onderzocht op rechtmatige besteding van zogeheten DUO gelden, studiefinanciering voor inburgeraars. Bij 8 van de 20 zijn onregelmatigheden aangetroffen en is het keurmerk ingetrokken. Blik op Werk (BoW) vraagt al sinds 2016 aandacht voor fraude door inburgeringsscholen. Drie fraudeonderzoeken zijn in het eindstadium van beoordeling. BoW verwacht daarom dat meer scholen het keurmerk gaan verliezen. In februari 2019 zullen hier mededelingen over worden gedaan. In 2017 en 2018 hebben trouwens 25% van alle inburgeringsscholen al om andere dan fraude redenen, bijvoorbeeld gebrek aan kwaliteit, hun keurmerk verloren. 25 in 2017 en 45 in 2018.

In juli 2016 opende BoW een klachtenlijn voor inburgeraars. In het begin waren het vooral misverstanden over rekeningen die onder de kop fraude gemeld werden. Eind 2016 kwamen de eerste meldingen binnen over vervalste handtekeningen op rekeningen van een school, zodat studiefinancieringsorganisatie DUO betalingen uit de lening vrijgeeft aan de school. Medio 2017 signaleerde BoW de eerste meldingen over contante betalingen aan inburgeraars. Daarna nam het aantal meldingen alleen maar toe.

Blik op Werk heeft in september 2016 de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid al gevraagd bij wie de taak van het toetsen op rechtmatigheid op studiekosten voor inburgeraars ligt. Omdat daar eind 2017 nog geen duidelijkheid over was, is deze vraag met steun van de studiefinancieringsorganisatie DUO nogmaals gesteld. Alle fraude meldingen over de afgelopen jaren zijn met de inspectie SZW gedeeld. 

Het Blik op Werk Keurmerk is sinds 2007 op verzoek van het Ministerie van OC&W en de gemeenten operationeel. Het keurmerk is ontwikkeld naar analogie van het keurmerk dat reeds bestond voor re-integratie en andere vormen van dienstverlening rond arbeid. Belangrijke eis van de overheid was dat het keurmerk noch mocht leiden tot een gesloten aanbiedersmarkt noch innovatie diende te belemmeren.

BoW heeft op basis van de fraudegevallen op 13 december 2018 het ministerie van SZW geadviseerd het financieel toezicht voor alle scholen versneld uit te voeren. Dit is door de minister in zijn brief van 17 december, aan de tweede kamer, opgenomen en ook uitgebreid met forensische opsporingsmogelijkheden. BoW zelf rust alle reguliere auditoren toe met recente kennis over de fraude die tot op heden is aangetroffen zodat zij bij twijfel de financiële inspecteurs van BoW kunnen vragen onderzoek te doen.

Afsluiting

Voor meer informatie: Lidy Schilder of Jan Laurier via 030-2916020 en info@blikopwerk.nl