Samen werken aan
duurzame participatie

NIEUWSBERICHT: E-learning uren voor inburgeren en overgangsregeling

Vanaf 1 januari 2019 tellen de door inburgeringsscholen online gegeven cursusuren/e-learning cursusuren niet meer mee voor de ONA-vrijstelling en de 600-uren norm voor de ontheffing voor het inburgeringsexamen. Vanaf heden worden alleen klassikaal gegeven uren meegeteld voor deze normen. In 2018 gegeven cursusuren tellen nog wel mee.

Verder is het inburgeringsscholen ook niet toegestaan om alfabetiseringscursussen online te geven. 

Voor contracten die in 2018 zijn afgesloten met scholen die leren op afstand verzorgen is besloten een overgangsregeling te treffen. 

De uren die gemaakt worden bij leren op afstand vanuit contracten die zijn aangegaan voor 1 januari 2019 tellen tot 1 juni 2019 mee voor de ontheffing. Dit geldt zowel voor de taal cursusuren  als voor de ONA cursusuren die in het kader van een inburgeringscursus zijn gevolgd.

Mocht u verder nog vragen hebben kunt u altijd contact opnemen met Blik op Werk via 030 30 30 645.