Werken aan duurzame participatie

BLOG: op pad voor onverwacht schoolbezoek

Blik op Werk is gestart met onverwacht schoolbezoeken. We doen dit om te controleren op kwaliteitskenmerken en besteding van rechtmatigheid van de DUO of overheidsgelden en/of de keurmerkhouder de handleiding correct nakomt. In deze blog lopen we een dagje mee met een van de medewerkers van Blik op Werk die deze onverwachte schoolbezoeken verricht. 

Lees verder...