Samen werken aan
duurzame participatie

NIEUWE DIENST: Blik op Werk start met Toezicht in de klas

14-6-2017

Blik op Werk breidt haar Keurmerk Inburgeren uit met een derde set van eisen voor aanbieders van inburgeringscursussen. Met de uitbreiding gaan  ook zaken als didactiek en de inhoud van de cursussen een rol spelen bij het toekennen van het Keurmerk. Het Keurmerk toetst reeds twee sets van eisen, te weten outputindicatoren (zoals slagingspercentages) en de tevredenheid van inburgeraars.

Door de recent opgeleefde discussie over de verplichte inburgering in de Tweede Kamer heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (het verantwoordelijke ministerie voor de verplichte inburgering) aan Blik op Werk gevraagd om mee te denken over en te werken aan meer toezicht op het onderwijs zelf. Er is door Blik op Werk een bewezen systeem gevonden waardoor dit toezicht kan worden gerealiseerd. Blik op Werk heeft hierover afspraken gemaakt met ITTA zodat het toezicht op inburgeringslessen op een onafhankelijke manier wordt uitgevoerd. Het toezicht in de lessen maakt deel uit van andere indicatoren die in de audits worden meegenomen en garanderen samen de kwaliteit van een bij BoW aangesloten taalaanbieder.  De uitkomsten van het toezicht zijn van invloed op het keurmerk Inburgering van Blik op Werk. Om dit in de praktijk ook werkbaar te maken moeten het Blik op Werk Keurmerk en het toezicht in de klas ge├»ntegreerd worden.

Sinds 2013 wordt iemand die moet inburgeren geacht zijn of haar benodigde onderwijs zelf te regelen en in te kopen. Om dat te bekostigen kan de inburgeraar bij DUO een sociale lening aangaan. De lening hoeft door asielmigranten niet te worden terugbetaald, wanneer betrokkene slaagt voor het inburgeringsexamen of wanneer iemand ontheffing krijgt wegens aantoonbaar geleverde inspanning.  Om basiskwaliteit in het inburgeringsonderwijs te waarborgen kan de inburgeraar die geld bij DUO wil lenen om zijn of haar onderwijs te bekostigen, dat alleen doen als er een contract gesloten wordt met een organisatie die het Blik op Werk Keurmerk Inburgeren heeft.