Werken aan duurzame participatie

Kwaliteitscertificaat Non-formeel Leren

Waarom een kwaliteitscertificaat Non-formeel leren?

Stichting Blik op Werk en Stichting Lezen & Schrijven hebben de handen ineen geslagen in de ontwikkeling van een kwaliteitscertificaat voor non-formeel leren. Hiermee willen zij vrijwilligersorganisaties stimuleren en ondersteunen in het nastreven van kwalitatief goed aanbod voor laaggeletterden.

Inzet vrijwilligers essentieel in aanpak laaggeletterdheid

2,5 miljoen Nederlanders hebben moeite met taal en/of rekenen. Reizen met het openbaar vervoer, lezen van medicijnvoorschriften of schrijven van een sollicitatiebrief is voor hen niet vanzelfsprekend. Honderden lokale en landelijke organisaties, vrijwilligers en docenten zorgen ervoor dat mensen die laaggeletterd zijn, beter leren lezen, schrijven, rekenen en omgaan met computers. 

Effectief

Vrijwilligersorganisaties gericht op non-formeel leren zijn essentieel in de aanpak van laaggeletterdheid: uit onderzoek van de Universiteit Maastricht blijkt dat taaltrajecten waarin professionele docenten en vrijwilligers samenwerken effectief zijn. Stichting Blik op Werk en Stichting Lezen & Schrijven willen vrijwilligersorganisaties ondersteunen deze effectiviteit te waarborgen door het stimuleren van hun kwaliteit. 

Meer weten over de kwaliteitscertificering?

Van januari tot augustus 2017 vond de pilot van de kwaliteitscertificering plaats. De pilot wordt momenteel geëvalueerd. In het najaar van 2017 wordt bekend gemaakt hoe we verder gaan met de kwaliteitscertificering van vrijwilligersorganisaties die gericht zijn op non-formeel leren. 

Meer weten? Neem dan contact op met Blik op Werk via dienstverlener@blikopwerk.nl of met Stichting Lezen en Schrijven via 070-302 26 60.

Hoe werkt de certificering?

De certificering bestaat uit de volgende drie componenten:

1. Organisatorische check – dit geeft inzicht in of beschermende randvoorwaarden binnen een organisatie, zoals privacy en een klachtenreglement, goed geregeld zijn.

2. Tevredenheidsenquêtes – dit geeft een beeld van de tevredenheid van de deelnemers en vrijwilligers die bij de betreffende organisatie actief zijn.

3. Monitor voortgang deelnemers – dit geeft zicht op of de organisatie middels voortgangstoetsen op sociale inclusie werk maakt van het monitoren en sturen op de voortgang van hun deelnemers.

Of de organisatie nu wel of niet voldoet aan de eisen van de certificering, het doorlopen van de certificeringsaanvraag leidt tot inzicht in de geboden kwaliteit en de verbeterkansen. Daarmee is de certificering meer dan een check: het biedt een basis voor kwaliteitsbepaling met een duidelijk ontwikkeldoel.

Wat levert de kwaliteitscertificering op?

Naast het stimuleren van kwaliteit, kunnen vrijwilligersorganisaties met de kwaliteitscertificering vanuit een objectieve maat transparant zijn over de kwaliteit van hun diensten. Dit is belangrijk voor hun positionering richting opdrachtgevers, maar ook richting deelnemers en vrijwilligers. Opdrachtgevers zoals gemeenten hebben met de certificering informatie in handen voor  samenwerking met vrijwilligersorganisaties: het biedt een basis om kwaliteitsafspraken te maken. Voor deelnemers en vrijwilligers vergemakkelijkt de certificering een goede keuze voor een organisatie waar zij trajecten willen volgen of trajecten willen ondersteunen. 

Binnen de inburgering bestaat reeds een keurmerk voor professionele aanbieders, maar voor vrijwilligersorganisaties bestaat een dergelijk middel nog niet. In de context waarin vervolgtrajecten van inburgering veelal plaatsvinden bij vrijwilligersorganisaties, vult de kwaliteitscertificering voor non-formeel leren dit gat. 

Passend bij vraag, werkwijze en mogelijkheden

“Omdat de verwachting is dat de inzet van vrijwilligers de komende jaren alleen maar belangrijker zal worden bij de aanpak van laaggeletterdheid is het nu een goed moment om te starten met de implementatie van een kwaliteitscertificaat”, aldus Lidy Schilder directeur van het kwaliteitsinstituut Stichting Blik op Werk.

“Het uitgangspunt van het kwaliteitscertificaat is dat het moet passen bij de werkwijze en mogelijkheden van vrijwilligersorganisaties. Dus in ieder geval niet te complex en belastend. Bovendien zal het nooit een verplichting worden voor de samenwerking met Stichting Lezen & Schrijven, maar altijd optioneel blijven.”, voegt Arjan Beune, adjunct-directeur en Manager Programma's & Innovatie van Stichting Lezen & Schrijven, toe.

Welke organisaties zijn in het bezit van het kwaliteitscertificaat?

  • Stichting ABC Leer Mee                's- Hertogenbosch               www.abcleermee.nl
    Stichting Prago                              Utrecht                                   www.prago.nl
    MST|Mensen in Beeld Houden    Tilburg                                   www.rooihart.org