Vind hier alle dienstverleners met het Blik op Werk Keurmerk.
Zoek op naam van een dienstverlener of op plaats:

Gericht aan de slag met duurzame inzetbaarheid. Vind hier alle licentienemers, die werken volgens de principes van het 'Huis van Werkvermogen':

Om in te burgeren of om de Nederlandse taal te leren, bent u op zoek naar een school.
Vind hier alle scholen met het Blik op Werk Keurmerk:

Kwaliteitscertificaat Non-formeel Leren

Kwaliteitscertificaat stimuleert kwaliteit vrijwilligersorganisaties

Stichting Blik op Werk en Stichting Lezen & Schrijven hebben de handen ineen geslagen in de ontwikkeling van een kwaliteitscertificaat voor non-formeel leren. Hiermee willen zij vrijwilligersorganisaties stimuleren en ondersteunen in het nastreven van kwalitatief goed aanbod voor laaggeletterden.

Inzet vrijwilligers essentieel in aanpak laaggeletterdheid

2,5 miljoen Nederlanders hebben moeite met taal en/of rekenen. Reizen met het openbaar vervoer, lezen van medicijnvoorschriften of schrijven van een sollicitatiebrief is voor hen niet vanzelfsprekend. Honderden lokale en landelijke organisaties, vrijwilligers en docenten zorgen ervoor dat mensen die laaggeletterd zijn, beter leren lezen, schrijven, rekenen en omgaan met computers. 

Effectief

Vrijwilligersorganisaties gericht op non-formeel leren zijn essentieel in de aanpak van laaggeletterdheid: uit onderzoek van de Universiteit Maastricht blijkt dat taaltrajecten waarin professionele docenten en vrijwilligers samenwerken effectief zijn. Stichting Blik op Werk en Stichting Lezen & Schrijven willen vrijwilligersorganisaties ondersteunen deze effectiviteit te waarborgen door het stimuleren van hun kwaliteit. 

Meer weten over de kwaliteitscertificering? 

Vanaf januari tot de zomer van 2017 vindt de pilot van de kwaliteitscertificering plaats. Wilt u weten hoe u kunt deelnemen? Neem dan contact op via dienstverlener@blikopwerk.nl of via  Stichting Lezen en Schrijven Mandy Goes +31 (0)70 762 08 63

Hoe werkt het?

De drie componenten waaruit de certificering bestaat

Wat levert het op?

Wat u praktisch kunt met het certificaat.

Een eerlijke kans op gezond werk

Blik op Werk is een onafhankelijk kwaliteits- en kennisinstituut.
Lees meer over wat we doen

Actueel


een voorbeeld van weer aan het  werk.

Blik op werk Webwinkel

Hoe werkt deze site? Opmerkingen?