Vind hier alle dienstverleners met het Blik op Werk Keurmerk.
Zoek op naam van een dienstverlener of op plaats:

Gericht aan de slag met duurzame inzetbaarheid. Vind hier alle licentienemers, die werken volgens de principes van het 'Huis van Werkvermogen':

Vind hier alle dienstverleners met het Blik op Werk Keurmerk.
Zoek op naam van een dienstverlener of op plaats:

Pro-Actief BV

ProActief is een reïntegratiebedrijf, arbodienst en een arbeidsdeskundig adviesbureau. De opdrachtgevers ziijn, UWV, gemeentes, (semi) overheden en private ondernemingen. Naast plaatsing van onze clienten op de arbeidsmarkt en begeleiding op de werkplek, doen wij TSI-gedragsanalyses...
meer...

ProActief is een reïntegratiebedrijf, arbodienst en een arbeidsdeskundig adviesbureau. De opdrachtgevers ziijn, UWV, gemeentes, (semi) overheden en private ondernemingen. Naast plaatsing van onze clienten op de arbeidsmarkt en begeleiding op de werkplek, doen wij TSI-gedragsanalyses, outplacement, loopbaanadvies en coaching, mediation en verzuimbegeleiding.

Onderscheid met andere organisaties

ProActief is o.a. een reïntegratiebedrijf met als doel om mensen met beperkingen (weer) aan het werk te helpen of te (her)plaatsen op de arbeidsmarkt.
ProActief heeft de volgende visie: "Iedereen heeft het recht, is verplicht tot het optimaliseren van zijn/haar mogelijkheden".

Samenwerking met:
Arbodienst, UWV, Werkgever / werkgeversorganisatie, Gemeente, Scholingsinstelling

Soort organisatie:
Zelfstandige organisatie

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 22-03-201722-03-2017

Blik op Werk Keurmerk

Pro-Actief BV is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
Pro-Actief BV heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Pro-Actief BV neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 22-03-201722-03-2017

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie-00,0
Outplacement-00,0
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)-57,7
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk-47,5
Sociale activering en participatie-27,5

Download het volledige onderzoeksrapport 2016
Download het volledige onderzoeksrapport 2015
Download het volledige onderzoeksrapport 2014

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal7,32--

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 1 february 2016 tot 16 december 2016.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Pro-Actief BV.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Leer/ werktraject

ProActief heeft diverse werkgelegenheidsprojecten in eigen beheer. Hier hebben cliënten uit diverse doelgroepen een baan. De doelstelling van de projecten is het trainen van werknemersvaardigheden en gedragsveranderingen. Na afloop van een project kan de werknemer doorstromen naar een baan bij een ander bedrijf of bij ProActief in dienst blijven.

Arbeidsdeskundig advies

In opdracht van werkgevers bij (dreigende) uitval onderzoek verrichten naar de passendheid voor het eigen werk, adviseren over mogelijke aanpassingen van het werk, onderzoek naar andere functies bij de werkgever en advisering over organisatiestructuren. Advisering over in te zetten reintegratietrajecten.
Het betreft hier een individuele advisering, waarbij er altijd een persoonlijk contact met zowel de opdrachtgever als de client plaatsvindt , waarbij de frequentie afhankelijk is van de aanwezige problematiek.
Extern bezwaararbeidsdeskundige bij het UWV.
Het betreft hier individele advisering, waarbij afhankelijk van de opdracht er wel of geen persoonlijk contact plaatsvindt.

Vacaturebemiddeling

ProActief bemiddelt in vacatures welke aangeleverd worden door diverse bedrijven.

Arbodienst

Pro Actief is een Arbodienst.
Wij hebben een verzuimregistratie systeem. Onze klanten kunnen hier op in loggen, melden op deze manier hun medewerkers ziek. Wij kunnen (afhankelijk van het abonnement dat de klant kiest) de gehele verzuimbegeleiding voor onze rekening nemen.

Bijvoorbeeld: bellen op de derde ziektedag door een arbeidsdeskundige, organiseren van een spreekuur met de bedrijfsarts, arbeidsdeskundige onderzoeken, mediation, coaching.

Ook organiseren wij trainingen verzuimmanagement ook begeleiden wij individueel leidinggevende in hoe om te gaan met verzuim.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Arbeidsgehandicapten met WWB-uitkering / REA-geïndiceerden

In 2005 en 2006 hebben wij circa 150 cliënten in traject gehad waarbij er sprake was van een REA indicatie, in samenhang met een WWB of een samengestelde utikering. Opdrachtgevers waren de gemeente Tytsjerksteradiel, UWV en Verzuimsupport (arbo-dienst).
Onze expertise richt zich met name op een integrale aanpak, waarin diverse disciplines samenwerken.
Onze medewekers (MBO+ en hoger) hebben allen een ruime ervaring op het gebied van arbeidsdeskundige advisering, reïntegratie, testen, motivering, coaching en hebben in uiteenlopende sectoren van de arbeidmarkt gewerkt.

Personen met WWB-uitkering met psychische of sociale problematiek (niet REA)

ProActief is momenteel OP-partner en een van de hoofduitvoerders van Workprofiler, een Equal (ESF) project. Hierbij brengt zij volgens nieuw te ontwikkelen methoden de competenties van mensen met een WWB/WW uitkering in beeld. Via een nieuw ontwikkelde digitale profielanalyse op bais van competenties worden vraag en aanbod betreffende de arbeidsmarkt bij elkaar gebracht. Het betreft hier voor ProActief 250 trajecten.

Personen met een verstandelijke handicap

De medewerkers van ProActief hebben een relevante opleiding gevolgd, zijn werkzaam geweest bij dagcentra en woonvormen, hebben ervaring in het begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking in betaald werk op de reguliere arbeidsmarkt, beschikken over een ruime levenservaring en bezitten hierdoor de kennis en de vaardigheden om zich te kunnen inleven en om te gaan in de problematiek van de doelgroep.

Moeilijk bemiddelbaren

De afgelopen jaren heeft ProActief als projectleider geparticipeerd in de de pilots Werk & Zorg, waarbij cliënten met een meervoudige problematiek vanuit een multidiciplinaire aanpak werden benaderd.

Contact

Vestigingen

Het Kanaal 6 a, 9401 CA ASSEN (route)
Meerten Meertens
0592 350 672

Internetadres: http://www.pro-actief.nl

Aantal werknemers: 11
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2002

5221

Hoe werkt deze site? Opmerkingen?