Vind hier alle dienstverleners met het Blik op Werk Keurmerk.
Zoek op naam van een dienstverlener of op plaats:

Gericht aan de slag met duurzame inzetbaarheid. Vind hier alle licentienemers, die werken volgens de principes van het 'Huis van Werkvermogen':

Vind hier alle dienstverleners met het Blik op Werk Keurmerk.
Zoek op naam van een dienstverlener of op plaats:

Actief in Werk B.V.

Actief in Werk is een gespecialiseerd bureau actief op het gebied van re-integratie, re-integratie 2e spoor, outplacement en loopbaancoaching in de regio’s Breda, Den Bosch, Eindhoven en Tilburg. Wij werken sinds 2005 succesvol voor én samen met diverse opdrachtgevers en partners, waaronder...
meer...

Actief in Werk is een gespecialiseerd bureau actief op het gebied van re-integratie, re-integratie 2e spoor, outplacement en loopbaancoaching in de regio’s Breda, Den Bosch, Eindhoven en Tilburg. Wij werken sinds 2005 succesvol voor én samen met diverse opdrachtgevers en partners, waaronder: bedrijven/instellingen, particulieren, brancheorganisaties en gemeenten. Daarnaast geeft Actief in Werk voor UWV uitvoering aan de re-integratiediensten 'Werkfit maken' en 'Naar werk'.
Kwaliteit is voor Actief in Werk een vanzelfsprekendheid. Daarom zijn wij in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk. Dit keurmerk garandeert dat u zaken doet met een betrouwbaar bedrijf dat aantoonbare resultaten boekt.
Wilt u meer weten over re-integratie, loopbaanadvies, outplacement of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen bij de invulling van een transitievergoeding? Voor meer informatie of een vrijblijvend kennismakingsgesprek kunt u direct contact met ons opnemen: 040-2129542 / info@actiefinwerk.nl.

Onderscheid met andere organisaties

Een traject bij Actief in Werk is altijd een persoonlijk en individueel maatwerktraject. Bij Actief in Werk kunt u rekenen op een persoonlijke en deskundige één-op-één begeleiding van een vaste consulent. Onze consulenten en coaches zijn betrokken, goed opgeleide vakmensen met ruime ervaring. Zij kennen de regionale arbeidsmarkt; zij wonen en werken in de regio en beschikken over een uitgebreid regionaal netwerk van werkgevers.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 09-08-201709-08-2017

Blik op Werk Keurmerk

Actief in Werk B.V. is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
Actief in Werk B.V. heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Actief in Werk B.V. neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 09-08-201709-08-2017

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Fysieke en mentale behandeling of begeleiding-00,0
Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie-17,5
Outplacement-37,7
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)8,5127,7
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk8,6127,5

Download het volledige onderzoeksrapport 2016 / 2017
Download het volledige onderzoeksrapport 2015 / 2016
Download het volledige onderzoeksrapport 2014 / 2015

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal8,67--

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 15 july 2016 tot 1 july 2017.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Actief in Werk B.V..

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Re-integratie 2e spoor

Als u een medewerker in dienst heeft waarbij er sprake is van langdurig verzuim waardoor de medewerker zijn eigen functie niet meer kan uitoefenen en er geen andere passende mogelijkheden beschikbaar zijn, dan kunt u een re-integratietraject 2e spoor inzetten. Actief in Werk begeleidt uw medewerker dan naar een passende functie bij een andere werkgever.
In het traject, dat wordt uitgevoerd door een vaste consulent, wordt gebruik gemaakt van coaching en begeleiding, testen en loopbaanadvies. Ook een individuele sollicitatietraining en het actief bemiddelen van uw medewerker naar een nieuwe baan maakt onderdeel uit van het traject. Daarbij maken we onder andere gebruik van ons (regionaal) werkgeversnetwerk. Specifiek voor onze werkwijze is een individuele begeleiding gecombineerd met een hoge frequentie van contactmomenten en een zorgvuldig gevoerde administratie.
Actief in Werk heeft tevens ervaring met het uitvoeren van Haalbaarheidsonderzoeken en
Re-integratietrajecten 1e spoor.

Outplacement (werknemer)

Een outplacementtraject bij Actief in Werk kan een oplossing zijn wanneer u uw baan dreigt te verliezen als gevolg van een reorganisatie of arbeidsconflict. Vaak kunt u als onderdeel van een vaststellingsovereenkomst of transitievergoeding een outplacementtraject inzetten die betaald wordt door uw (ex-)werkgever. Een outplacementtraject bij Actief in Werk is een individueel en persoonlijk maatwerktraject, waarbij we alleen die activiteiten inzetten waar u behoefte aan heeft. U kunt daarbij denken aan coaching en begeleiding, maar ook aan testen, loopbaanadvies of een praktische sollicitatietraining. Ook het actief bemiddelen naar een nieuwe baan kan onderdeel uitmaken van het traject, waarbij we onder andere gebruik maken van ons (regionaal) werkgeversnetwerk. Tijdens het traject kunt u rekenen op ondersteuning en begeleiding van een vaste consulent. Specifiek voor onze werkwijze is een persoonlijke één-op-één begeleiding gecombineerd met een hoge frequentie van contactmomenten.

Outplacement (werkgever)

Een outplacementtraject bij Actief in Werk is een individueel en persoonlijk maatwerktraject, waarbij we alleen die activiteiten inzetten waar uw medewerker behoefte aan heeft. U kunt daarbij denken aan coaching en begeleiding, maar ook aan (beroepskeuze)testen, loopbaanadvies of een praktische sollicitatietraining. Ook het actief bemiddelen van uw medewerker naar een nieuwe baan kan onderdeel uitmaken van het traject, waarbij we onder andere gebruik maken van ons (regionaal) werkgeversnetwerk.
Het traject wordt uitgevoerd door een vaste consulent die uw medewerker ondersteund en begeleidt. Specifiek voor onze werkwijze is een persoonlijke één-op-één begeleiding gecombineerd met een hoge frequentie van contactmomenten.
Actief in Werk heeft tevens ervaring met het uitvoeren van grootschalige outplacement-/mobiliteitstrajecten, waarbij een praktische en resultaatgerichte begeleiding en ondersteuning voorop staat.

Naar werk

Actief in Werk geeft in opdracht van UWV uitvoering aan de re-integratiedienst 'Naar werk'.

Werkfit maken

Actief in Werk geeft in opdracht van UWV uitvoering aan de re-integratiedienst 'Werkfit maken'.

Eigen Keuze Overeenkomst (EKO)

Bent u werkzaam geweest in het primair onderwijs en heeft u langer dan één jaar recht op een WW-uitkering? In dat geval kunt u door middel van een Eigen Keuze Overeenkomst (EKO) een re-integratietraject volgen bij Actief in Werk. De kosten van een EKO worden betaald door het Participatiefonds. Door middel van een EKO wordt u door Actief in Werk begeleid bij het vinden van een nieuwe functie.
Een EKO-traject bij Actief in Werk is een individueel en persoonlijk maatwerktraject, waarbij we alleen die activiteiten inzetten waar u behoefte aan heeft. U kunt daarbij denken aan coaching en begeleiding, maar ook aan testen, loopbaanadvies of een praktische sollicitatietraining. Ook het actief bemiddelen naar een nieuwe baan maakt onderdeel uit van het traject, waarbij we onder andere gebruik maken van ons (regionaal) werkgeversnetwerk. Tijdens het traject kunt u rekenen op ondersteuning en een persoonlijke één-op-één begeleiding met een hoge frequentie van contactmomenten.

Sollicitatietraining / sollicitatiebegeleiding

Een sollicitatietraining bij Actief in Werk is er op gericht om door middel van een praktische en individuele begeleiding uw sollicitatievaardigheden te verbeteren. Daarbij zetten we alleen die activiteiten in waar u behoefte aan heeft. De inzet van de diverse activiteiten heeft als resultaat dat u beter in staat bent om zelfstandig te solliciteren en dat u uzelf goed kunt presenteren bij potentiële werkgevers.
Tijdens de sollicitatietraining komen onder andere de volgende activiteiten aan bod:

  • het opstellen van een CV en (open) sollicitatie-/motivatiebrief;
  • het opsporen van passende vacatures via diverse media, zoals internet, vacaturesites en social media (bijv. LinkedIn);
  • het trainen van de presentatievaardigheden en het oefenen van sollicitatiegesprekken.

De sollicitatietraining kan ook als onderdeel van een re-integratie- of outplacementtraject worden ingezet.
Actief in Werk heeft tevens ervaring met het verzorgen van groepsgewijze maatwerk sollicitatietrainingen.

Loopbaanonderzoek / loopbaanadvies

Het individueel loopbaanonderzoek / loopbaanadvies geeft antwoord op loopbaanvragen in de vorm van een advies van een erkend loopbaanadviseur over passende loopbaanmogelijkheden.

Loopbaanonderzoek / loopbaanadvies kan ook als onderdeel van een re-integratie- of outplacementtraject worden ingezet.

Vacaturebemiddeling

Actief in Werk heeft diepgaande kennis van de (lokale) arbeidsmarkt. Ook beschikken wij over een uitgebreid netwerk dat we graag voor u inzetten. Zo werken wij onder andere samen met een groot aantal werkgevers en werving & selectiebureaus.

Begeleiding naar zelfstandig ondernemerschap

Als mede-ondernemer biedt Actief in Werk u intensieve begeleiding, gedegen advies, gestructureerde plannen en begeleiding in financiering. Op deze manier wordt u prima voorbereid op het ondernemerschap.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Fase 2/3-cliënten

Bent u langer dan zes maanden werkloos en heeft u een WW-uitkering? Of heeft u een WIA/WAO-uitkering maar geen dienstverband? Dan kan Actief in Werk u middels een Individuele Re-integratie Overeenkomst (IRO) hulp bieden bij het vinden van een baan. Ook als u eerder begeleid bent door een re-integratiebedrijf en dit niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd, kunt u terecht bij Actief in Werk.

Ouderen (> 55 jaar)

Specifiek voor onze werkwijze is een intensieve individuele begeleiding gecombineerd met een hoge frequentie van contactmomenten. Samen met de inzet van specifieke activiteiten worden de kansen op de arbeidsmarkt vergroot. Kenmerkend voor onze werkwijze is de individuele en mensgerichte begeleiding. U staat daarbij centraal. Ook zetten we geen standaarddiensten in. U bent immers ook niet standaard! Actief in Werk vindt het belangrijk om met praktische oplossingen te komen. Onze consulenten hebben jarenlange ervaring op het gebied van re-integratie. Wij hebben diepgaande kennis van de (regionale) arbeidsmarkt. Daarnaast beschikken wij over een uitgebreid netwerk dat we graag voor u inzetten.

Gemakkelijk bemiddelbaren / fase 1-cliënten / nieuwe instroom in WWB/WW

Wanneer u uw baan heeft verloren door bijvoorbeeld een reorganisatie of arbeidsconflict kunnen wij u ondersteunen bij het vinden van een nieuwe baan. Met behulp van een (individueel) traject bij Actief in Werk ontstaat een toekomst met perspectief. Kenmerkend voor onze werkwijze is de individuele en mensgerichte begeleiding. U staat daarbij centraal. Ook zetten we geen standaarddiensten in. U bent immers ook niet standaard! Actief in Werk vindt het belangrijk om met praktische oplossingen te komen. Wij hebben diepgaande kennis van de (regionale) arbeidsmarkt. Daarnaast beschikken wij over een uitgebreid netwerk dat we graag voor u inzetten.

Hoog opgeleiden (HBO/academisch)

Onze consulenten hebben jarenlange ervaring op het gebied van re-integratie en beschikken tenminste over een HBO werk- en denkniveau. Wij hebben diepgaande kennis van de (regionale) arbeidsmarkt. Daarnaast beschikken wij over een uitgebreid netwerk dat we graag voor u inzetten. Specifiek voor onze werkwijze is een intensieve individuele begeleiding gecombineerd met een hoge frequentie van contactmomenten. Samen met de inzet van specifieke activiteiten worden de kansen op de arbeidsmarkt vergroot. Kenmerkend voor onze werkwijze is de vraaggerichte begeleiding. U staat daarbij centraal. Ook zetten wij geen standaarddiensten in. U bent immers ook niet standaard! Actief in Werk vindt het belangrijk om met praktische oplossingen te komen.

Arbeidsgehandicapten met WWB-uitkering / REA-geïndiceerden

Ook met een arbeidshandicap zijn er mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Kenmerkend voor onze werkwijze is de individuele en mensgerichte begeleiding. U staat daarbij altijd centraal. Ook zetten we geen standaarddiensten in. U bent immers ook niet standaard! Actief in Werk vindt het belangrijk om met praktische oplossingen te komen. Onze professionals hebben jarenlange ervaring op het gebied van re-integratie. Wij hebben diepgaande kennis van de (lokale) arbeidsmarkt. Ook beschikken wij over een uitgebreid netwerk dat we graag voor u inzetten. Daarnaast hebben wij de vereiste expertise in huis ten aanzien van wet- en regelgeving.

Contact

Vestigingen

Paradijslaan 36, 5611 KN Eindhoven (route)
Aldwin Sanders
040-2129542
info@actiefinwerk.nl

Stationsplein 91-105, 5211 BM Den Bosch (route)
Aldwin Sanders
040-2129542
info@actiefinwerk.nl

Ellen Pankhurststraat 1, 5032 MD Tilburg (route)
Aldwin Sanders
040-2129542
info@actiefinwerk.nl

Ceresstraat 1, 4811 CA Breda (route)
Aldwin Sanders
040-2129542
info@actiefinwerk.nl

Internetadres: http://www.actiefinwerk.nl

Aantal werknemers: 10
Aantal vestigingen: 4
Oprichtingsjaar: 2005

5132

Hoe werkt deze site? Opmerkingen?