Werken aan duurzame participatie

Keurmerk Blik op Werk 

U bent dienstverlener en u voldoet aan hoge kwaliteitsnormen. Met het Blik op Werk Keurmerk maakt u dat aantoonbaar voor potentiële opdrachtgevers en bent u makkelijker vindbaar.

Alle dienstverleners die ervoor zorgen dat mensen weer maatschappelijk meedoen, betaald werk vinden, een eigen onderneming opstarten, van werk naar werk gaan, gezond aan het werk kunnen blijven en inburgeringscursussen volgen, komen in aanmerking voor het Keurmerk. Het Keurmerk Blik op Werk verschaft inzicht in de kwaliteit van de dienstverleners. Zij kunnen zich ermee onderscheiden en alle mensen die geïnteresseerd zijn in het afnemen van hun diensten laten zien dat zij kwaliteit leveren. Kortom: het is een Keurmerk voor de hele markt; eenduidig en overzichtelijk.

Voordelen van het Keurmerk

De voordelen van het Keurmerk op een rij.

 • U onderscheidt zich aantoonbaar door de gehanteerde standaard voor kwaliteit en tevredenheid.
 • Uw bedrijf is op uw diensten en postcode goed vindbaar op de website van Blik op Werk.
 • U profileert zich met uw dienstverlening bij specifieke doelgroepen en inkopers.
 • De tevredenheidsmeting is een onafhankelijk onderzoek onder opdrachtgevers en particulieren.
 • Inkopers van diensten zoeken geschikte dienstverleners met een onafhankelijke beoordeling.
 • De deelnemersbijdrage is omzetafhankelijk en daarmee ook voor ZZP-ers goed bereikbaar.

Waaraan u moet voldoen om het Keurmerk te behalen

Het Blik op Werk Keurmerk toetst een dienstverlener op de volgende normen:

 • Algemeen
  Deze indicatoren zijn gericht op de continuïteit en kwaliteit van u als de dienstverlener. Het gaat hierbij onder andere om het waarborgen van de privacy, de klachtenafhandeling en de kwaliteit van het personeel. Voor docenten van NT2 en ONA zijn speciale eisen vastgesteld.
 • Tevredenheid
  Deze indicatoren geven inzicht in de mate van tevredenheid van opdrachtgevers en cursisten.
 • Nakomen van afspraken
  Deze indicatoren maken inzichtelijk of dienstverleners de gemaakte afspraken over het eindresultaat nakomen. Daarbij gaat het zowel om de gemaakte afspraken in het cursuscontract als de behaalde slagingspercentages.

Tijdens een meetperiode van 12 maanden komende de volgende zaken aan de orde:

 • Tevredenheidsonderzoek
  Gedurende deze meetperiode worden alle cliënten en opdrachtgevers uitgenodigd voor een tevredenheidsonderzoek. U krijgt hiervoor zelf inloggegevens om dit onderzoek uit te voeren.
 • Resultaten
  In de laatste twee weken voor het einde van de meetperiode ontvangt u van ons de uitnodiging om resultaatgegevens aan te leveren. Welke gegevens dit exact zijn, kunt u terugvinden in de handleiding.
 • Resultatenaudit
  De resultatenaudit  vindt uiterlijk drie maanden na het einde van de meetperiode plaats. Tijdens de audit worden de aangeleverde gegevens gecontroleerd en wordt er een advies op uitgegeven. Voor deze audit kunt u als dienstverlener een overeenkomst met één van de certificerende instellingen afsluiten.

Blik op Werk beoordeelt

Met de verkregen informatie van de certificerende instelling en onderzoeksbureau Panteia wordt de keurmerkaanvraag beoordeeld en het aantal sterren berekend. Wanneer u het keurmerk behaalt, ontvangt u een felicitatiemail, het certificaat en wordt er een gevelbordje naar uw organisatie verstuurd.

Sterrensyteem

Iedere Keurmerkhouder levert diensten waarover cliënten en opdrachtgevers ruim een voldoende geven. Ook de bedrijfsvoering is op orde en er zijn resultaten behaald volgens de normen van het Keurmerk.

Maar dan is er natuurlijk nog onderscheid te maken in kwaliteit van de dienstverlening. Daarom krijgt uw organisatie sterren toegekend.

Hoe kunt u meer sterren krijgen?

 • Tevredenheid van uw cliënten.
 • Tevredenheid van de opdrachtgevers
 • Het percentage prestatieafspraken Dit betekent dat u met uw opdrachtgever afspreekt welke resultaten er bereikt gaan worden.
 • Het percentage transparante inspanningsafspraken. Bij een aantal diensten kunt u geen prestatieafspraken maken. Dan legt u in het contract exact vast welke specifieke prestatie u levert.
 • Opgeleid personeel volgens de door u gestelde functie eisen
 • Indien mogelijk examengarantie

U kunt maximaal 4 sterren toegekend krijgen.

Bent u al goed bezig met Kwaliteit?

Bent u een dienstverlener in re-integratie en/of (duurzame) arbeidsparticipatie en bent u bewust bezig met de kwaliteit die u biedt? Benieuwd hoe u op dit gebied scoort? Doe dan de Blik op Werk Quickscan Kwaliteit! Na het invullen van de quickscan krijgt u van ons binnen twee weken kosteloos uw persoonlijke rapportage opgestuurd.

Let op: Het resultaat op de KwaliteitsQuickscan is alleen een indicatie van de kwaliteit van uw dienstverlening, en geenszins een bepaling of u als bedrijf voldoet aan de normen van het Blik op Werk Keurmerk.

Tarieven Keurmerk Blik op Werk

Het tarief dat u betaalt voor het Keurmerk is gebaseerd op uw jaaromzet over het boekjaar voorafgaand aan de start van de meetperiode of omzetprognose die behaald wordt uit diensten die vallen onder het Keurmerk. Zie de dienstenindeling om te zien welke diensten het betreft.

De toetsing van het Keurmerk geschiedt middels een audit. Als uw jaaromzet valt tussen € 0,- en
€ 249.999,- is het mogelijk om deze door Blik op Werk uit te laten voeren. Als uw omzet hoger is dient u zelf een overeenkomst te sluiten voor het uitvoeren van de audit met één van de certificerende instellingen die de audit voor het Keurmerk kunnen uitvoeren.

Vanaf 2019 gelden er verschillende deelnemersbijdragen voor het keurmerk mét inburgeren en het keurmerk zonder inburgeren. Onderstaand vind u dan ook apart de tarieven voor niet-inburgeren en de tarieven voor het keurmerk inburgeren.

Blik op Werk Keurmerk zonder inburgeren

Onderstaande tarieven gelden voor het Keurmerk (zonder inburgeren) zijn exclusief BTW en de kosten voor de resultaten-audit:

JaaromzetDeelnemersbijdrage
€ 0 - 74.999            € 1.759,38
€ 75.000 - 149.999             € 2.084.99
€ 150.000 - 249.999             € 2.550,87
€ 250.000 - 499.999             € 2.930,13
€ 500.000 - 999.999             € 3.133,80
€ 1.000.000 - 1.499.999             € 3.778,64
€ 1.500.000 - 1.999.999             € 4.023,08
€ 2.000.000 - 2.499.999            € 4.148,03
€ 2.500.000 - 3.499.999             € 4.695,08
€ 3.500.000 - 4.999.999             € 5.054,60
€ 5.000.000 - 9.999.999             € 6.077,30
€ 10.000.000 - 24.999.999             € 7.479,36
€ 25.000.0000 - 49.999.999             € 8.723,61
€ 50.000.000 en meer            € 9.625,77


Blik op Werk Keurmerk met inburgeren

Onderstaande tarieven gelden voor het Keurmerk met inburgeren, en zijn exclusief BTW en de kosten voor de resultaten-audit:

Jaaromzet Deelnemersbijdrage
€ 0 - 74.999            € 1.927,91
€ 75.000 - 149.999            € 2.284,70
€ 150.000 - 249.999            € 2.795,21
€ 250.000 - 499.999            € 3.210,80
€ 500.000 - 999.999            € 3.631,22
€ 1.000.000 - 1.499.999            € 4.140,57
€ 1.500.000 - 1.999.999            € 4.408,43
€ 2.000.000 - 2.499.999            € 4.545,35
€ 2.500.000 - 3.499.999            € 5.144,79
€ 3.500.000 - 4.999.999            € 5.538,75
€ 5.000.000 - 9.999.999            € 6.659,42
€ 10.000.000 - 24.999.999            € 8.195,78
€ 25.000.0000 - 49.999.999             € 9.559,20
€ 50.000.000 en meer          € 10.547,78

Voor additionele tarieven rondom inburgeren verwijzen wij u naar de dienst Inburgeren.

Aanmelden voor het Keurmerk

U kunt via het aanmeldformulier het Blik op Werk keurmerk aanvragen.

Uw bedrijf biedt diensten aan op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Deze diensten onderscheiden zich door kwaliteit. Uw opdrachtgevers en cliënten zijn tevreden. Met het Keurmerk toont u aan dat u voldoet aan de hoge kwaliteitseisen van Blik op Werk,

 • U werkt doelmatig en efficiënt;
 • U bent een kwalitatief hoogwaardige dienstverlener;
 • U komt uw afspraken na;
 • U hebt tevreden opdrachtgevers en cliënten.

Het Blik op Werk Keurmerk maakt de kwaliteit van de dienstverlening doorlopend inzichtelijk door de jaarlijkse toetsing. Een dienstverlener kan zich hiermee kwalitatief onderscheiden binnen het concurrentieveld.

Voorwaarden voor deelname

Dienstverleners met het Blik op Werk Keurmerk zijn verplicht om al hun activiteiten die vallen binnen de 12 gedefineerde diensten van het keurmerk op te nemen in de metingen. Het is dus niet mogelijk om bijvoorbeeld alleen te kiezen voor de dienst jobcoaching, terwijl de dienstverlener ook outplacementtrajecten verzorgt. Zie voor meer informatie de algemene voorwaarden.

Aangemeld, maar u bedenkt zich

Bij aanmelding gaat u voor onbepaalde tijd een overeenkomst aan met Blik op Werk volgens de algemene voorwaarden. Op het aanmeldformulier kunt u zelf uw meetperiode invullen. Nadat u zich heeft aangemeld, kunt u binnen twee weken afzien van de overeenkomst. U wordt verzocht dit mede te delen via: dienstverlener@blikopwerk.nl.

Nadat u uw gegevens heeft ingevuld, wordt u gevraagd akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Pas als u hiermee akkoord gaat, wordt uw aanmelding verstuurd. De algemene voorwaarden zijn zowel op deze pagina als bij de aanmelding vooraf te lezen.

Aanmelddata

Op het aanmeldformulier  kunt u zelf kiezen over welk periode u wilt laten meten.

Wat wordt er tijdens een audit gecontroleerd?

1. Kwaliteit van de organisatie

 • Processen
 • Continuïteit (uittreksel KvK, omzetverklaring en directie/uitsluitingen verklaring)
 • Profilering op de website van Blik op Werk (zoekmachine presentatie)
 • Waarborgen Privacy (aanwezigheid, verstrekken en toepassen privacyreglement en voldoet uw organisatie aan de wetgeving rondom privacy)
 • Managen klachten (aanwezigheid, verstrekken en toepassen klachtenreglement)
 • Kwaliteit personeel (aanwezigheid en toepassen kwaliteitseisen)
 • Docenten inburgering (ten minste 80% van de lessen door gekwalificeerde docenten)

2. Tevredenheid cliënten en opdrachtgevers

 • Zijn alle klanten meegenomen in het tevredenheidsonderzoek? (ook van afgebroken trajecten en contracten)
 • Is voldoende gewaarborgd dat bij het invullen van de vragenlijst er geen invloed is uitgeoefend (inhoudelijk) door de organisatie?

3. Nakomen van afspraken

Betrouwbaarheid van de aangeleverde gegevens

 • Hebben de aangeleverde gegevens betrekking op de meetperiode?
 • Zijn de aangeleverde gegevens correct ingevoerd?
 • Zijn de trajecten/contracten bij de juiste dienst gerapporteerd?
 • Is er een inzichtelijk en sluitend systeem waarmee kan worden vastgesteld hoeveel trajecten en contracten in de meetperiode zijn beëindigd?
 • Is er een inzichtelijk en sluitend systeem waarmee kan worden vastgesteld
      - het aantal trajecten/ contracten met een prestatieafspraak
      - het aantal trajecten/ contracten met afspraken rondom inspanningsverplichting
      - het aantal trajecten/ contracten die succesvol zijn afgerond?

Tijdens het auditbezoek wordt ook vastgelegd:

 • Met welke personen binnen de organisatie gesproken is
 • De functie(s) van de betreffende personen
 • De normdocumenten er zijn geraadpleegd
 • Welke bedrijfsdocumentatie zijn gebruikt? 
 • Welke locaties zijn bezocht?
 • In welke omzetcategorie de organisatie valt?

Tarieven resultatenaudit en cliëntenaudit

Het tarief voor de audit betaalt de dienstverlener rechtstreeks aan de certificerende instelling met wie deze een contract sluit. Blik op Werk heeft met vijf instellingen een raamovereenkomst gesloten. Daarin zijn onder meer afspraken gemaakt over de maximale tarieven per man per dag.

De certificerende instellingen zijn Certiked, DNV GL Business Assurance B.V., KIWA N.V., TÜV Nederland, TÜV Rheinland, het Keurmerkinstituut. Zij voeren bij dienstverleners de resultaten- en cliëntenaudit uit.

De hoogte van audittarieven is afhankelijk van:
• het aantal medewerkers van de dienstverlener dat rechtstreeks contact heeft met klanten
• het aantal klanten van de dienstverlener (gerekend over twaalf maanden)
• het aantal vestigingen van de dienstverlener

In onderstaande tabel is het geschatte aantal dagen voor de resultatenaudit opgenomen, waarin afwijkingen op basis van het aantal te bezoeken vestigingen/werklocaties kunnen plaatsvinden. Als richtlijn kan een mandag tarief van ongeveer € 1250,- aangehouden worden.

Richtlijnen aantal mandagen voor resultatenaudit

Aantal medewerkersJaar 1Volgende jaren
1-510,75
6-251,251
26-501,51,25
51-1002,51,5
101-25031,75
251-5003,52
500+42,25

Voor organisaties met meerdere vestigingen geldt dat de vestigingen steekproefsgewijs worden bezocht. Dit kan invloed hebben op het tarief.

* Het is mogelijk in het 4e jaar een auditvrijstelling toegekend te krijgen.

Organisaties met een omzet tot 250.000,00 kunnen ervoor kiezen de audit via Blik op Werk aan te vragen. Deze audits worden collectief ingekocht bij een van de bovenstaande certificerende instellingen of bij Cheq. U heeft hier minder keuze in planning en ook is het mogelijk dat de audit op een locatie bij u in de buurt uitgevoerd wordt.

OmzetcategorieTarieven
 €         0  -   250.000€ 605,12

Veelgestelde vragen

U heeft een vraag over de zoekfunctie, uw bedrijfspresentatie of u bent uw wachtwoord kwijt.
Hieronder vindt u de antwoorden op dergelijke vragen.

Hoe kan ik mijn bedrijfsgegevens aanpassen?

Klik op "Inloggen Mijn Blik op Werk" links onderaan op deze site. Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord in. Hierna klikt u op "Mijn account" > "Mijn Blik op Werk". U komt dan in de beheeromgeving. Door op "Presentatiepagina aanpassen" te klikken komt u in het scherm waarin u uw bedrijfsgegevens, zoals deze worden getoond op onze site, kunt aanpassen.

Ik ben mijn wachtwoord vergeten. Wat nu?

Hier kunt u met uw gebruikersnaam een nieuw wachtwoord aanvragen. Bent u ook uw gebruikersnaam vergeten? Dan kunt u die opvragen via dienstverlener@blikopwerk.nl.

Mijn bedrijf komt niet naar voren in de resultaten als ik zoek op postcode. Hoe kan dit?

Controleer of u bij uw bedrijfsgegevens wel de juiste postcode heeft ingevuld. Het moet gaan om een postcode van een bezoekadres en niet van een postbus. Check of u daarnaast alle gegevens van uw vestigingen heeft toegevoegd.

Mijn bedrijf wordt niet bovenaan getoond in de zoekresultaten. Hoe kan dit?

De resultaten worden gesorteerd op volgorde van tevredenheidscijfer of op het aantal sterren van hoog naar laag. Bij zoeken op locatie worden de resultaten gesorteerd op volgorde van geografische nabijheid. En als er op zoekterm wordt gezocht worden de bedrijven getoond waarvan de zoekterm in de bedrijfsnaam of op de presentatiepagina voorkomt.

Ik heb een doelgroep of dienst aangekruist in mijn bedrijfsgegevens, maar deze wordt niet weergegeven in de zoekresultaten. Hoe kan dit?

U heeft als het goed is een top 5-doelgroepen en een top 5-diensten ingevuld. Alleen deze vijf zijn in de zoekmachine opgenomen.

Mijn bedrijf wordt op geen enkele manier zichtbaar via de zoekmachine. Hoe kan dit?

Controleer of u alle onderdelen van de bedrijfspresentatie hebt ingevuld en opgeslagen. U doet dat als volgt: Klik op "Inloggen Mijn Blik op Werk" onderaan uw scherm en geef uw gebruikersnaam en wachtwoord in. Hierna klikt u op "Mijn account" > "Mijn Blik op Werk". U komt dan in de beheeromgeving. Door op "Presentatiepagina aanpassen" te klikken komt u in het scherm waarin u uw bedrijfsgegevens, zoals deze worden getoond op onze site, kunt aanpassen. Controleer de gegevens op elke pagina en klik daarna telkens op de gele knop "opslaan". Wanneer u er vervolgens nog niet zichtbaar bent, neem dat contact op via dienstverlener@blikopwerk.nl.

Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn bedrijf het beste vindbaar is op trefwoord?

Bij het zoeken op trefwoord worden de ingevoerde woorden afzonderlijk gezocht. Hoe meer woorden er worden gebruikt bij het zoeken, hoe groter het aantal resultaten. Bij het zoeken op trefwoord worden de volgende tekstvelden doorzocht: bedrijfsnaam, presentietekst en de onderscheidende tekst (t.o.v. concurrenten). Deze informatie voert u in op het tabblad 'bedrijfsgegevens'. Tevens kan er gezocht worden op plaatsnaam. De teksten die u invoert als toelichting op de top-5 diensten en doelgroepen worden niet doorzocht bij het zoeken op trefwoord.

Kan ik mij aanmelden voor het aspirant Keurmerk?

Ja dat kan. Het aspirant Keurmerk is een tijdelijke status, die een dienstverlener maximaal een jaar kan voeren. Meestal geldt deze tijdelijke status tot de eerste meetperiode is beoordeeld. Wilt u een aanvraag indienen? Dan is dit mogelijk nadat u het aanmeldformulier heeft ingevuld. Lees meer over de procedure voor een aanvraag en welke documenten u moet aanleveren in de beschrijving aspirantenstatus Keurmerk.

Waar kan ik de handleiding vinden voor het Keurmerk?

Als Keurmerkhouder krijgt u de handleiding automatisch toegestuurd door ons team Beheer. Bent u nog geen Keurmerkhouder, dan kunt u de handleiding aanschaffen via onze webwinkel. Meldt u zich daarna aan als Keurmerkhouder, dan brengen we de kosten voor de aanschaf van de handleiding in mindering op uw deelnemersbijdrage voor het Keurmerk.

Welke instellingen kunnen de audit verzorgen voor het Keurmerk?

Certificerende instellingen die de audit voor het Keurmerk kunnen verzorgen zijn:

Hebt u productinhoudelijke vragen, dan zijn wij u graag van dienst per

dienstverlener@blikopwerk.nl

of telefoon op 030 - 291 60 25 (lokaal tarief).

Belangrijke downloads en links

Hier vindt u documenten en links naar formulieren, die u kunt raadplegen en inzetten voor het behalen of behouden van uw Keurmerk.

Bent u nog geen Keurmerkhouder en wilt u meer weten over het Keurmerk? Onze servicedesk is u graag van dienst. Maandag t/m vrijdag bereikbaar tussen 09.00- 17.00 uur. U kunt ons per e-mail of per telefoon op 030 - 291 60 25 bereiken.

Praktijkvoorbeelden


een voorbeeld van weer aan het werk.