Samen werken aan
duurzame participatie

Arabika Educatie en Vorming B.V.

Arabika Educatie en Vorming B.V. put uit uit een synergie en ervaring op het gebied van taalonderwijs en-dienstverlening. We zijn een jonge, dynamische organisatie. Ons onderwijsteam begeleidt je gedurende je hele traject vanaf de intake tot het behalen van je diploma.
We zijn actief in de...
meer...

Arabika Educatie en Vorming B.V. put uit uit een synergie en ervaring op het gebied van taalonderwijs en-dienstverlening. We zijn een jonge, dynamische organisatie. Ons onderwijsteam begeleidt je gedurende je hele traject vanaf de intake tot het behalen van je diploma.
We zijn actief in de Randstad, Arnhem en binnenkort in Amsterdam. We geven natuurlijk lessen NT2 en inburgeringstrajecten aan vanaf niveau A0 of alfabetisering tot B2. Tevens bieden we examentrainingen aan en begeleiden onze cursisten bij hun andere problemen.
De groepen waarin we lesgeven zijn klein, waardoor er voldoende tijd is voor elke cursist. We luisteren goed naar onze klanten en gaan zoveel mogelijk uit van hun wensen. Maatwerk en kwaliteit zijn voor ons heel belangrijk.

Onderscheid met andere organisaties

We bieden in ieder geval maatwerk, flexibiliteit en vrijheid in trajectcontracten. Onze docenten zijn gedreven en spreken verschillende talen. Ze houden niet op waar het boek eindigt, maar hebben ook een eigen inbreng om de cursist datgene te geven wat hij nodig heeft om zo effectief mogelijk zijn traject tot een goed einde te brengen. We zijn transparant en doen wat we beloven.

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 23-01-202423-01-2024

Blik op Werk Keurmerk

Arabika Educatie en Vorming B.V. is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met twee sterren
Arabika Educatie en Vorming B.V. heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

Arabika Educatie en Vorming B.V. werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Arabika Educatie en Vorming B.V. neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 23-01-202423-01-2024

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Inburgeringscursussen en duale trajecten8,0228,3

Download het volledige onderzoeksrapport 2022 / 2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2021/2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2020/2021

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal --

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Rijnmond88.3122548%
Midden-Gelderland8.38.182236%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 30 september 2022 tot 16 august 2023.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Arabika Educatie en Vorming B.V..

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:11 tot 15
Gemengde niveau's in de klas:nee
Instroom tijdens de cursus:ja

Leerroute en uurtarief

Leerroute: Analfabeet (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 14,00
Leerroute: Laag opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 14,00
Leerroute: Middelbaar opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 14,00
Leerroute: Hoog opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 14,00

Diensten

Staatsexamen programma II

Meestal kiest men voor Staatsexamen 2 wanneer er in eigen land een middelbaar - of een hogere opleiding is genoten. Vaak wordt dit direct gerelateerd aan een ambitie voor na de inburgering zoals een inschrijving op de universiteit of een opleiding op Hbo-niveau. Staatsexamen 2 of B2 biedt het gewenste taalniveau om in te stromen in HBO- of universitaire onderwijs. Onze ervaren docenten bieden voor deze cursisten effectieve taaltrajecten aan en begeleiden hen dan in overige relevante zaken zoals informatie over opleidingsmogelijkheden en schoolkeuze.

Staatsexamen programma I

De cursus Staatsexamen 1 is een voorbereiding op het staatsexamen 1 oftewel B1. Deze cursus wordt vaak gekozen door middelbaar- en hoogopgeleiden met een opleidingswens in Nederland. Uiteraard is dit ook voor andere kandidaten met een lager niveau mogelijk. Ook de cursisten die onder de nieuwe wet vallen en begeleid moeten worden naar B1 zijn van harte welkom. Met B1 heeft men toegang tot MBO opleidingen.
We bieden cursussen op maat met extra begeleiding voor individuele cursisten omdat we in kleine groepen werken om de examens op B1-niveau met goed gevolg af te kunnen leggen.

Inburgeringstraject

Inburgeringstrajecten zijn taaltrajecten die het eindniveau A2 nastreven. We geven deze cursus voor iedereen die tot doel heeft het inburgeringsdiploma te halen.
Zij krijgen cursussen in kleine groepen en wordt veel nadruk gelegd om maatwerk en effectief leren.

Alfabetiseringstraject

Kandidaten die nog niet voldoende gealfabetiseerd krijgen op een effectieve manier les om hen klaar te stomen voor de inburgeringscursussen. Zij krijgen ook maatwerk en worden zij zowel individueel als klassikaal begeleid.

Taaltraject

Het gaat om taaltrajecten op maat, vooral om werknemers, uitkeringsgerechtigden en diegenen die op eigen initiatief hun taalniveau willen verhogen. De lessen worden gegeven in kleine groepen en op maat. Voor werkgevers bestaat de mogelijkheid dat de lessen op locatie worden verzorgd. Verder leggen we nadruk op individuele begeleiding.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Inburgeringsplichtigen

Alle nieuwkomers die binnen de Wet Inburgering vallen en die een brief hebben gekregen van DUO dat zij inburgeringsplichtige zijn.

Uitkeringsgerechtigden

Sinds 2016 is er een wet ingevoerd die bijstandsuitkeringsgerechtigden verplicht hun taalniveau te verhogen tot een voor de arbeidsmarkt relevant niveau als voorwaarde voor het blijven ontvangen van een uitkering.
Voor hen bieden we gepaste en effectieve trajecten aan en werken daarbij graag met de gemeenten samen.

Werknemers

Ook op de werkvloer wordt de taal steeds meer belangrijk. Veel bedrijven innoveren hun productieprocessen en diensten. Zij worden daarbij geconfronteerd met werknemers die hun werk goed doen maar niet mee kunnen ontwikkelen met het bedrijf. Meestal vormt hun taalniveau een belemmering om hen op te leiden voor de nieuwe functies en/of ontwikkelingen.
We bieden in dit geval cursussen en begeleidingstrajecten op maat zodat werkgevers hun goede werknemers niet hoeven af te zwaaien.

Overige doelgroepen

Naast de eerder genoemd doelgroepen richten we ons ook op hen die op eigen initiatief hun taalniveau willen opschroeven tot hun gewenst niveau. Dit kan variren van A0 (alfabetisering) tot C1 (HBO niveau).

Contact

Vestigingen

Pupillenstraat 60 , 3023 VW Rotterdam (route)
Mw. Els van Nijnatten
06 43842438
info@arabikataal.nl

Groningensingel 1191 , 6835 HZ Arnhem (route)
Els van Nijnatten
0031643842438
info@arabika-taal.nl

Arabika Educatie en Vorming B.V.

Internetadres: http://www.arabikataal.nl/

Aantal werknemers: 1
Aantal vestigingen: 2
Oprichtingsjaar: 2016

14678