Werken aan duurzame participatie

Arabika Educatie en Vorming B.V.

Arabika Educatie en Vorming B.V. put uit uit een synergie en ervaring op het gebied van taalonderwijs en-dienstverlening. We zijn een jonge, dynamisch en snel groeiende organisatie. Ons onderwijsteam begeleidt je gedurende je hele traject vanaf de intake tot het behalen van je diploma.
We...
meer...

Arabika Educatie en Vorming B.V. put uit uit een synergie en ervaring op het gebied van taalonderwijs en-dienstverlening. We zijn een jonge, dynamisch en snel groeiende organisatie. Ons onderwijsteam begeleidt je gedurende je hele traject vanaf de intake tot het behalen van je diploma.
We bieden landelijk maar vooral in de Randstad taal- en inburgeringscursussen aan diverse doelgroepen. We bieden in ieder geval geval NT2 en inburgeringstrajecten aan van A0 of alfabetisering tot B2. Tevens bieden we examentrainingen aan en begeleiden onze cursisten bij hun andere problemen. We combineren individuele en klassikale lessen, langzame en snelle trajecten. We luisteren goed naar onze klanten en zoveel als het kan gaan uit van hun wensen.

Onderscheid met andere organisaties

We bieden in ieder geval maatwerk, flexibiliteit en vrijheid in trajectcontracten, maar met name effectief leren. We werken met kleine groepen zodat iedereen voldoende aandacht krijgt. We zijn transparant en doen wat we beloven.
Onze docenten spreken uitstekend meerdere vreemde talen, zoals Arabisch, Engels en Frans, die zij in kunnen zetten waar het nodig is.

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 25-10-201825-10-2018

Blik op Werk Keurmerk

Arabika Educatie en Vorming B.V. is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
Arabika Educatie en Vorming B.V. heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

Arabika Educatie en Vorming B.V. werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Arabika Educatie en Vorming B.V. neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 25-10-201825-10-2018

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Inburgeringscursussen en duale trajecten8,7468,2

Download het volledige onderzoeksrapport 2018/2019
Download het volledige onderzoeksrapport 2017/2018
Download het volledige onderzoeksrapport 2016 / 2017

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal --

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Rijnmond8.98158717%
Midden-Utrecht8.28134628%
Stedendriehoek en Noordwest Veluwe8.6872232%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 16 september 2018 tot 15 august 2019.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Arabika Educatie en Vorming B.V..

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:11 tot 15
Gemengde niveau's in de klas:nee
Instroom tijdens de cursus:ja

Opleidingsniveau en uurtarief

Opleidingsniveau's

Opleidingsniveau: AnalfabeetUurtarief:   € 12,10
Opleidingsniveau: Laag opgeleidUurtarief:   € 12,10
Opleidingsniveau: Middelbaar opgeleidUurtarief:   € 12,10
Opleidingsniveau: Hoog opgeleidUurtarief:   € 12,10

Diensten

Staatsexamen programma II

Relatief kiest men voor Staatsexamen 2 wanneer er in eigen land een middelbaar - of een hoger opleiding is genoten. Vaak wordt dit direct gerelateerd aan een ambitie voor na de inburgering zoals een inschrijving op de universiteit. We bieden hen dan geschikte taaltrajecten om zo hun ambitie te realiseren. Staatsexamen 2 of B2 biedt hen het gewenste taalniveau om in te stromen in HBO- of universitaire onderwijs. Onze ervaren docenten bieden voor deze cursisten effectieve taaltrajecten aan en begeleiden hen dan in overige relevante zaken zoals informatie over opleidingsmogelijkheden en schoolkeuzen

Staatsexamen programma I

De cursus Staatsexamen 1 is een voorbereiding op het staatsexamen 1 oftewel B1. Deze cursus wordt meestal gekozen door Middelbaar- en hoogopgeleiden. Uiteraard is dit ook voor andere kandidaten met een lager niveau mogelijk. Met B1 kan men toegang krijgen tot MBO opleidingen.
We bieden ook hier cursussen op maat met extra begeleiding voor individuele cursisten omdat we in kleine groepen werken.

Inburgeringstraject

Inburgeringstrajecten zijn taaltrajecten die het eindniveau A2 nastreven. Ze worden allen doelgroepen aangeboden die tot doel hebben hun inburgeringsdiploma te halen.
Zij krijgen cursussen in kleine groepen en wordt veel nadruk gelegd om maatwerk en effectief leren.

Alfabetiseringstraject

Kandidaten die nog niet gealfabetiseerd krijgen op een effectieve manier les om hen klaar te stomen voor de inburgeringscursussen. Zij krijgen ook maatwerk en worden zij zowel individueel als klassikaal begeleid.

Taaltraject

Het gaat om taaltrajecten op maat, vooral om werknemers, uitkeringsgerechtigden en diegenen die op eigen initiatief hun taalniveau willen verhogen. Zij krijgen vaak lessen in kleine groepen en op maat. Verder leggen we nadruk op individuele begeleiding.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Inburgeringsplichtigen

Alle nieuwkomers die binnen de Wet Inburgering vallen en die een brief hebben gekregen van DUO dat zij inburgeringsplichtige zijn.

Uitkeringsgerechtigden

Sinds 2016 is er een wet ingevoerd die bijstandsuitkeringsgerechtigden verplicht hun taalniveau te verhogen tot een voor de arbeidsmarkt relevant niveau als voorwaarde voor het blijven ontvangen van een uitkering.
Voor hen bieden we gepaste en effectieve trajecten aan en werken daarbij graag met de gemeenten samen.

Werknemers

Ook op de werkvloer wordt de taal steeds meer belangrijk. Veel bedrijven innoveren hun productieprocessen en diensten. Zij worden daarbij geconfronteerd met werknemers die hun werk goed doen maar niet mee kunnen ontwikkelen met het bedrijf. Meestal vormt hun taalniveau een belemmering om hen op te leiden voor de nieuwe functies en/of ontwikkelingen.
We bieden in dit geval cursussen en begeleidingstrajecten op maat zodat werkgevers hun goede werknemers niet hoeven af te zwaaien.

Overige doelgroepen

Naast de eerder genoemd doelgroepen richten we ons ook op hen die op eigen initiatief hun taalniveau willen opschroeven tot hun gewenst niveau. Dit kan variëren van A0 (alfabetisering) tot C1 (HBO niveau).

Contact

Vestigingen

Heemraadstraat 60 , 3023 VJ Rotterdam (route)
Mw. Els van Nijnatten
06 43842438
info@arabikataal.nl

Groningensingel 1191 , 6835 HZ Arnhem (route)
Dhr. A Aaliouli
0031644511278

Landbouwlaan 1b, 3844 KV Harderwijk (route)
Dhr. J. Akkouh
06 438 424 36
info@arabikataal.nl

Internetadres: http://www.arabikataal.nl/

Aantal werknemers: 9
Aantal vestigingen: 3
Oprichtingsjaar: 2016

14678