Gids voor jongeren

De website www.allespelersinbeeld liet u tot voor kort zien welke organisaties en professionals een rol kunnen spelen in het leven van jongeren met een beperking als het gaat om arbeid, zorg en onderwijs. Deze informatie is bijeen gebracht door Crossover.

Met ingang van is deze website opgeheven.

Binnenkort neemt Blik op Werk deze kennisbank over zodat jongeren en hun ouders blijvend hun weg kunnen vinden op zoek naar informatie over organisaties en professionals.

Heeft u een vraag over werk, zorg en scholing voor uzelf of uw kind? Stel die dan gerust op het forum van Werk hoe zit het?

Een eerlijke kans op gezond werk

Blik op Werk is een onafhankelijk kwaliteits- en kennisinstituut.
Lees meer over wat we doen

Actueel


een voorbeeld van weer aan het  werk.

Blik op werk Webwinkel

Hoe werkt deze site? Opmerkingen?