Werken aan duurzame participatie

Loonwaardebepaling

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet ingevoerd.

Dat betekent voor u als gemeente dat u verantwoordelijk bent voor de ondersteuning van mensen met een verminderd arbeidsvermogen die geen recht hebben op een uitkering op grond van een van de socialezekerheidswetten. De Participatiewet biedt de mogelijkheid om loonkostensubsidie in te zetten voor mensen die niet zelfstandig het werkelijk minimumloon (WML) kunnen verdienen.

Werkgevers kunnen aanspraak maken op een compensatie van het verschil tussen het wettelijk minimumloon en de loonwaarde, vermeerderd met een vergoeding voor de werkgeverslasten. Eventuele additionele kosten vallen buiten de loonwaardebepaling.

Blik op Werk heeft de opdracht gekregen om loonwaardesystemen (methodieken) te valideren en loonwaardedeskundigen te certificeren.

De resultaten van de validatie in 2014, 2015 en 2016 vindt u hieronder. Al deze methodieken voor de loonwaardebepaling waren gevalideerd t/m 31-12-2016. Vanaf 01-01-2017 zijn de volgende zes methodieken gevalideerd:

  • Talent6 (!Go),
  • Matchcare,
  • VTA,
  • UWV,
  • Dariuz,
  • CompetenSYS,

Met deze zes methodieken kunnen op basis van de huidige validatie loonwaardebepalingen worden uitgevoerd t/m 31-12-2018.

OrganisatieValidatie 2014Validatie 2015Validatie 2016
Activa1 jaar, t/m 31-12-20151 jaar, t/m 31-12-2016geen deelname
Talent6 (!Go)1 jaar, t/m 31-12-20151 jaar, t/m 31-12-20162 jaar, t/m 31-12-2018
Matchcare1 jaar, t/m 31-12-20151 jaar, t/m 31-12-20162 jaar, t/m 31-12-2018
VTA (Gemeente Amsterdam)1 jaar, t/m 31-12-20151 jaar, t/m 31-12-20162 jaar, t/m 31-12-2018
Loonwaarde Advies Tool2 jaar, t/m 31-12-2016nvtgeen deelname
PTC Werkstap2 jaar, t/m 31-12-2016nvtgeen deelname
UWV2 jaar, t/m 31-12-2016nvt2 jaar, t/m 31-12-2018
Dariuz2 jaar, t/m 31-12-2016nvt2 jaar, t/m 31-12-2018
CompetenSYS2 jaar, t/m 31-12-2016nvt2 jaar, t/m 31-12-2018

Naar aanleiding van het valideringstraject zijn de kenmerken van de gevalideerde methodieken opgenomen in de loonwaardegids. Voor gemeenten is de loonwaardegids een belangrijk instrument voor het selecteren van een loonwaardemethodiek in een bepaalde arbeidsmarktregio.

De loonwaardegids kunt  u hier downloaden.