Werken aan duurzame participatie

Keurmerk Blik op Werk

Als gemeente hebt u een volwassen markt van dienstverleners tot uw beschikking. Bedrijven die u ondersteunen op duurzame inzetbaarheid. Kiezen voor een dienstverlener met het Keurmerk van Blik op Werk betekent dat u kwaliteit en betrouwbaarheid in huis haalt. Dat scheelt tijd en geld.

Blik op Werk keurt dienstverleners die mensen ondersteunen bij het vinden en houden van werk. Ruim vijfhonderd dienstverlenende bedrijven laten zich jaarlijks onafhankelijk beoordelen op kwaliteit. Dienstverleners met het Blik op Werk Keurmerk bieden gemeten en getoetste kwaliteit.

De diensten onder het Keurmerk richten zich op duurzame arbeidsparticipatie, waaronder toeleiding naar werk, jobcoaching en sociale activering.

Meer over het Keurmerk Blik op Werk:

Kwaliteitseisen van het Keurmerk

Een dienstverlener wordt jaarlijks getoetst op onderstaande kwaliteitsaspecten:

  • aantal beëindigde trajecten
  • plaatsingspercentages
  • nakomen van (prestatie)afspraken met u als opdrachtgever
  • tevredenheid opdrachtgevers én individuele klanten over geleverde diensten
  • privacy- en klachtenreglement en eisen aan de medewerkers
  • doelmatigheid en efficiëntie van interne processen

De toetsing van kwaliteit gebeurt onder toeziend oog van een onafhankelijke geaccrediteerde auditor. Zo weet u zeker dat het objectief is en er geen ‘eigen vlees’ wordt gekeurd. 

Wanneer een dienstverlener is goedgekeurd, dan wordt die vermeld in de openbare Kwaliteitsgids van blikopwerk.nl. Jaarlijks worden de resultaatgegevens geactualiseerd.

Het Keurmerk in aanbestedingen

Als gemeente wilt u dienstverleners contracteren die uw inwoners optimaal begeleiden op de arbeidsmarkt. Daarom wilt u uw aanbesteding zo inrichten dat kwalitatieve partijen zich inschrijven. En u wilt ook dat u uw contracten gemakkelijk kunt monitoren.

Dat is de reden waarom veel gemeenten de eisen van het Blik op Werk Keurmerk opnemen in hun bestek en contractmonitoring. Als u kiest voor een Blik op Werk Keurmerkhouder dan weet u zeker dat aan deze eisen wordt voldaan. Met als resultaat dat uw inwoners de beste ondersteuning krijgen om zo lang en gezond mogelijk aan het werk te gaan en te blijven.

Citaat gemeente:

"Wij gebruiken het Blik op Werk Keurmerk in onze aanbestedingen om 'het kaf van het koren' te kunnen scheiden. Er zijn vele aanbieders op de re-integratiemarkt en de soms negatieve ervaringen uit het verleden hebben ertoe geleid dat wij deze aanvullende kwaliteitseis stellen.

Doordat er jaarlijkse kwaliteitstoetsen zijn zegt dit ook iets over de continuïteit die de bedrijven bieden. Bedrijfjes die na een half jaar of na enkele opdrachten weer opgedoekt worden, vallen hierdoor al snel af. Het geeft bovendien duidelijkheid hoe er wordt omgegaan met klachten.”

Wilt u ook uw aanbestedingen makkelijker maken én zeker weten dat u kwaliteit kiest? Neem dan in uw aanbesteding gedetailleerde eisen en normen op waaraan de Blik op Werk keurmerkhouders jaarlijks minimaal moeten voldoen. Vraag het informatiedocument 'Blik op Werk Keurmerk in aanbestedingen van gemeenten' met de gedetailleerde eisen aan bij onze servicedesk via communicatie@blikopwerk.nl.

Vind een dienstverlener met het Keurmerk

U vindt Keurmerkhouders in de Kwaliteitsgids van Blik op Werk. De gids verzekert u van de actuele, gecontroleerde kwaliteit van diensten. De diensten onder het Keurmerk richten zich op duurzame arbeidsdeelname.

In de Kwaliteitsgids kunt u zoeken op plaats, tevredenheidscijfers, soorten diensten of aantal sterren. De audit- en tevredenheidsrapporten zijn daar ook terug te vinden. Werkgevers, gemeenten, UWV, werkenden en werkzoekenden realiseren gezamenlijk ruim 50.000 zoekopdrachten op jaarbasis.

Naar de Kwaliteitsgids