Samen werken aan
duurzame participatie

Gemeente | Nationaal Jobcoachregister

Als gemeente wilt u zo veel mogelijk mensen in uw regio aan werk helpen. Soms hebben mensen daar een jobcoach bij nodig. Bent u als gemeente op zoek naar jobcoaches, dan wilt u zeker weten dat deze jobcoaches goede begeleiding bieden. Op www.nationaaljobcoachregister.nl vindt u alle jobcoaches die gecertificeerd zijn, en werken met bewezen methodieken.

Het Nationaal Jobcoachregister

In 2018 heeft Blik op Werk samen met de Nederlandse Vereniging voor Supported Employment (NVS) de stap genomen om een openbaar jobcoach register te openen. 

Zowel NVS als Blik op Werk zijn er van overtuigd dat beroepsregistratie bijdraagt aan de professionaliteit en het vakmanschap van jobcoaches. Jobcoaches die zich hebben laten registeren werken volgens een beroepscode en zijn daarop aanspreekbaar. Deze jobcoaches maken hun kwaliteit transparant. Werkenden kunnen zo rekenen op goede ondersteuning in hun werk.

Blik op Werk beheert dit register en toetst of men aan de normen voldoet van het register. Een jobcoach wordt voor 5 jaar opgenomen in het register. Elke 5 jaar volgt her-certificering, waarvoor de jobcoach in deze tijd registratiepunten moet behalen.

NVS Jobcoaches

Het eerst toegelaten jobcoach-profiel in het Nationaal Jobcoachregister betreft de NVS/EUSE jobcoach. Kwaliteit heeft binnen de NVS een grote prioriteit. In 2006 is een beroepenregister gestart voor jobcoaches in Nederland. Zowel individueel als op organisatieniveau kan met als jobcoach tot inschrijving in het beroepenregister jobcoach NVS/EUSE overgaan. Opname in het beroepenregister wordt mogelijk na toetsing door een onafhankelijke commissie. Deze onafhankelijke commissie kan eveneens opleidingen, die jobcoaches opleiden en re-integratie en/of jobcoachbedrijven toetsen en certificeren. Leidraad hierbij is het competentieprofiel jobcoach NVS/EUSE. 

Competenties van de jobcoach NVS/EUSE bestaan uit de integratie van Kennis, Vaardigheden, Attitude en Ervaringen, die de jobcoach NVS/EUSE heeft verworven. Zij stellen de jobcoach NVS/EUSE in staat om op een adequate wijze in een bepaalde reële context op een bepaald moment te tonen dat zij zich ontwikkelen, deze competenties beheersen en ook weten waarom.

Het is binnen de NVS gebruikelijk om regelmatig in samenwerking met andere organisaties bijeenkomsten met het werkveld te organiseren om doorlopend gezamenlijk te werken aan kwaliteitsverbetering en kwaliteitsborging van Supported Employment.

NVS/EUSE jobcoaches zijn te vinden in het Nationaal Jobcoachregister.

Vind een gecertificeerde jobcoach

Kwalitatief hoogwaardige jobcoaches vindt u op www.nationaaljobcoachregister.nl. In het nationaal jobcoachregister kunt u bijvoorbeeld jobcoaches zoeken op plaats, of kunt u jobcoaches vinden op de kaart.