Samen werken aan
duurzame participatie

Gemeente | EigenWerkWijzer 

De gemeente helpt mensen met een beperking op grond van de Participatiewet naar passend werk. Soms ook met behulp van een loonkostensubsidie. Het is van belang dat betrokkenen duurzaam aan de slag gaan. De gemeente maakt daarbij gebruik van jobcoaches en/of inkomensconsulenten

Duurzaam aan het werk gaan is ingewikkeld voor mensen met een beperking. Vaak is er sprake van complexe problematiek, waaronder gezondheidsklachten. Belangrijk is dat deze groep goed voor zichzelf heeft bepaald wat zij nodig heeft om te kunnen werken. De betrokkenen vinden dat moeilijk en kunnen vaak niet zelf aangeven wat nodig is. Ook voor de professional is het dan lastiger om te weten wat nodig is.

De wetenschappelijk onderbouwde EigenWerkWijzer helpt zowel de betrokkene als de begeleidende professional om deze duidelijkheid wel te krijgen

UITLEG METHODIEK

De EigenWerkWijzer biedt meer inzicht in wat de mogelijkheden zijn van cliënten ten aanzien van werk. Zij gaan voor zichzelf na wat er nodig is om optimaal te functioneren. Met optimaal functioneren bedoelen we dat een cliënt voor langere tijd het beste uit zichzelf en zijn leven haalt, zonder op te branden.

Interactief programma

De EigenWerkWijzer is een online interactief programma met voorbeelden en tips.

Het bestaat uit 3 onderdelen: 1) zelfscan, 2) passend werk en 3) communicatie. Ieder onderdeel bevat vragen. De onderdelen zijn niet verplicht. Een cliënt kan zelf zijn keuze maken. Voor het meest optimale effect doorloopt hij wel de hele EigenWerkWijzer. Aan het eind van elk onderdeel kan de cliënt een samenvatting zien van zijn antwoorden. Hij kan ervoor kiezen deze samenvatting te delen met u of een coach (met een Blik op Werk Keurmerk). Een cliënt gaat dus zelf aan de slag en kan uw hulp waar nodig vragen.

De drie onderdelen zijn samen bij elkaar zijn persoonlijke EigenWerkWijzer om optimaal te leven en te werken. Het programma helpt uw cliënt om bij zichzelf na te gaan wat voor hem het beste werkt. Dat zal zeker concrete vragen oproepen. Vragen die u vanuit uw expertise adequaat kan oppakken.

 1. Zelfscan. Uw cliënt wil graag prettig leven en werken. Maar wat kan hij aan? En wat niet? Wat geeft hem energie? Welke voorzieningen heeft hij nodig om optimaal te functioneren? Dat gaat hij ontdekken aan de hand van de vragen in dit onderdeel.
 2. Passend werk. Om werk te vinden en te behouden moet zijn werk aansluiten bij de opleiding en vaardigheden van uw cliënt. Er moet een goede balans zijn tussen draagkracht (wat hij aankan) en draaglast (wat hij moet doen in zijn werk). De vragen in dit onderdeel gaan over wat hij belangrijk vindt aan zijn werk, zijn werkplek en zijn werkomgeving. Stap voor stap krijgt hij een profiel van uw optimale werksituatie. En ziet hij welke mogelijkheden er zijn om een passende werkplek te realiseren.
 3. Communicatie. Met de onderdelen Zelfscan en Passend werk heeft hij de basis gelegd om optimaal met zijn beperkingen te leven en te werken. Welk werk hij ook doet, hij heeft altijd met anderen te maken. Zo nu en dan moet hij het met u  hebben over zijn mogelijkheden en beperkingen en welke aanpassingen hij nodig heeft om te kunnen werken. In het onderdeel communicatie gaat hij onderzoeken wie belang heeft bij informatie uit zijn EigenWerkWijzer. En welke informatie belangrijk is en wanneer en hoe deze informatie gedeeld kan worden. Bijvoorbeeld als er afspraken moeten worden gemaakt met u of met zijn collega’s.

Bewezen effectief

De EigenWerkWijzer is wetenschappelijk onderzocht en bewezen effectief. De methodiek draagt bij aan zelfinzicht, zelfsturing, handelingsmogelijkheden en vertrouwen in eigen kunnen. 

DOELGROEP

De EigenWerkWijzer is een ondersteunende tool voor professionals die cliënten begeleiden naar  passend werk. De methodiek helpt om een cliënt zelf na te laten denken over hoe hij optimaal kan leven en werken en wat hij daarvoor nodig heeft.

Doelgroep: cliënten met een arbeidsbeperking die hun mogelijkheden zo volledig mogelijk willen benutten. Zonder daarbij roofbouw op zichzelf te plegen. Klantmanagers, jobcoaches en begeleiders op de werkplek kunnen deze methodiek inzetten voor mensen die vanuit de gemeente worden begeleid naar werk.

De EigenWerkWijzer is geschikt om aan zowel het individu als een groep aan te bieden.

VOORDELEN

 • bespaart tijd omdat cliënten hun eigen coachvraag kunnen formuleren.
 • uw cliënten gaan zelf op zoek naar de meest optimale manier om hun werk te kunnen doen.  Zij ontdekken daarbij wat zij nodig hebben, en wie hen daarbij zou kunnen helpen. Zij draagt bij aan zijn zelfregie en zelfsturing.
 • uw cliënten zijn actief betrokken bij wat zij nodig hebben om duurzaam aan het werk te blijven.
 • biedt een handvat voor duurzaam aan het werk gaan door de EigenWerkWijzer onderdeel te laten zijn van het jobcoachings- of begeleidingstraject.
 • biedt gelegenheid voor cliënten en jobcoaches om in gesprek met elkaar te gaan en te blijven over hoe cliënt duurzaam aan het werk kan blijven.
 • kan bij wijziging van de belastbaarheid van de cliënten worden herschreven.
 • gegevens blijven eigendom van de cliënt.

TARIEVEN

Het tarief voor de EigenWerkWijzer hangt af van uw keuze. U heeft twee mogelijkheden:

 • U kiest voor een individuele inlogcode voor uw cliënt.
 • Of u wilt cliënten de mogelijkheid bieden om een eigen persoonlijke EigenWerkWijzer te maken via uw licentie. U krijgt korting op de EigenWerkWijzer als u een licentie afsluit.

Individuele inlogcode

Wilt u de EigenWerkWijzer laten invullen door één cliënt? U kunt dan een individuele toegangscode voor de EigenWerkWijzer kopen voor € 49-  (excl. BTW) in de Blik op Werk Webwinkel.  Houders van het Blik op Werk Keurmerk ontvangen 10% korting.

Blik op Werk neemt contact met u op om uw medewerker in de gelegenheid te stellen zijn persoonlijke EigenWerkWijzer aan te maken.

Inlogcodes via een licentie

U kunt ook kiezen voor een bundel met inlogcodes voor meerdere EigenWerkWijzers als u verwacht deze bij meerdere cliënten te kunnen uitzetten. U kunt de keuze maken uit 2 licenties.

 • De basislicentie kent een tarief van € 753,- per jaar exclusief BTW.
  De basislicentie is inclusief 25 inlogcodes* voor de EigenWerkWijzer, dat is € 30,- per EigenWerkWijzer. De meerprijs per extra inlogcode bedraagt € 28,- exclusief BTW.
 • De pluslicentie kent een tarief van € 1.583,- per jaar exclusief BTW. De pluslicentie is inclusief 100 inlogcodes* voor de EigenWerkWijzer. De meerprijs per extra inlogcode bedraagt € 18,- exclusief BTW.

*) De gebruikte inlogcodes voor uw cliënten blijven geldig. Uw medewerker behoudt toegang tot zijn gegevens, ook nadat uw licentie is verlopen. Niet-gebruikte EigenWerkWijzers komen te vervallen na afloop van de licentieperiode. Zij kunnen niet meegenomen worden naar een nieuwe licentieperiode.

Licentie afsluiten

Wilt u een licentie afsluiten? Neemt u dan contact op met Peter Langedijk via: dienstverlener@blikopwerk.nl of 030 - 291 60 25.

AAN DE SLAG

Van Blik op Werk ontvangt uw cliënt een korte handleiding hoe hij zijn persoonlijke EigenWerkWijzer in gebruik kan nemen. Met een persoonlijke inlogcode kan uw cliënt hier inloggen op zijn persoonlijke EigenWerkWijzer.