Werken aan duurzame participatie

Inburgeren

Gemeenten hebben een groot belang bij een snelle integratie van vluchtelingen met verblijfsstatus in de samenleving. Er wordt veel van gemeenten verwacht op het gebied van huisvesten en aan het werk helpen van de nieuwkomers. En veel gemeenten hebben ook voor zichzelf de lat hoog gelegd door ambitieuze doelen te stellen op het gebied van integratie. Het Keurmerk Inburgeren van Blik op Werk ondersteunt deze ambitie.

Het Keurmerk Inburgeren

Voor gemeenten die re-integratiediensten inkopen is het Blik op Werk Keurmerk al bekend. Veel gemeenten weten dat wanneer zij diensten inkopen bij een dienstverlener met het Keurmerk zij kwaliteit en betrouwbaarheid in huis halen. Diezelfde kwaliteit en betrouwbaarheid kunt u ook verwachten van scholen met het Blik op Werk Keurmerk Inburgeren.

N.B.: Wanneer een inburgeraar zijn inburgering met een DUO-lening bekostigt, is hij of zij verplicht die bij een school met het Blik op Werk Keurmerk in te kopen.

Wat hebt u aan het Keurmerk inburgeren?

Gemeenten willen statushouders actiever gaan begeleiden en ondersteunen, onder andere bij het starten van de inburgeringscursus. Blik op Werk maakt op de site www.zoekinburgerschool.nl in enkele begrijpelijke stappen het kiezen van een school duidelijk.

Door te zoeken op een kaart of door het beantwoorden van enkele vragen komt de inburgeraar tot de school die goed past bij zijn of haar wensen. En door verder te klikken kan men de kwaliteitsbeoordeling door Blik op Werk en een onderbouwing daarvan zien. Dat biedt houvast bij het begeleiden van statushouders en vergroot de kans op een succesvolle inburgering.

De website is beschikbaar in de talen Nederlands, Engels, Arabisch en Tygryne.

Wat meet het Keurmerk inburgeren?

Het Keurmerk toetst:

  • Allereerst outputindicatoren zoals slagingspercentages en gegevens over de bedrijfsvoering.
  • Daarnaast laat Blik op Werk de tevredenheid meten van inburgeraars die een cursus hebben gevolgd. Zo is voor iedereen transparant of zij met een solide aanbieder te maken hebben en hoe de aanbieder tot nu toe heeft gepresteerd.
  • Tenslotte hanteert Blik op Werk sinds augustus 2017 een derde set van eisen: toezicht in de klas. Toezicht in de klas betrekt de dagelijkse lespraktijk op het gebied van onder andere didactiek en cursistenbegeleiding bij het oordeel van Blik op Werk. Voor eind 2018 is elke school die inburgeringscursussen biedt, geïnspecteerd in het kader van ‘toezicht in de klas’.

Wilt u meer weten? Stuur dan een e-mail naar gemeente@blikopwerk.nl.