Samen werken aan
duurzame participatie

Dienstverlener | Taal & Inburgeren

U wilt als aanbieder van taalonderwijs cursisten met een DUO-lening voorbereiden op het inburgeringsexamen.
Dan is voor uw organisatie het Blik op Werk Keurmerk inburgeren noodzakelijk.

Toetsing inburgerschool voor het Keurmerk Blik op Werk

Het Keurmerk Blik op Werk inburgeren toetst op de volgende onderdelen:

a. Algemene zaken

Allereerst worden algemene indicatoren van de organisatie getoetst. Deze indicatoren zijn gericht op de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlener. Het gaat hierbij onder andere om het waarborgen van de privacy, klachtenafhandeling en de kwaliteit van het personeel. Voor docenten van NT2 en ONA zijn speciale eisen vastgesteld.

b. Tevredenheid

Indicatoren rond tevredenheid en ervaringen van klanten en opdrachtgevers.
Deze indicatoren geven inzicht in de mate van tevredenheid van cursisten die een cursus volgen of hebben gevolgd en eventueel die van opdrachtgevers.

c. Nakomen van afspraken

Deze indicatoren maken inzichtelijk of dienstverleners de gemaakte afspraken over het eindresultaat nakomen. Daarbij gaat het zowel om gemaakte afspraken in het cursuscontract als de behaalde slagingspercentages.

d. Didactiek en cursistenbegeleiding

Met enige regelmaat vindt er een inspectie plaats die gericht is op de dagelijkse lespraktijk op het gebied van onder andere didactiek en cursistenbegeleiding bij het oordeel van Blik op Werk. Alle dienstverleners inburgeren ontvangen hiervoor een online tool om de organisatie te evalueren.

Inburgeraars zelf kunnen via de website www.inburgerschool.nl een keuze maken uit het voor hen geschikte aanbod. Aanbieders van taalonderwijs kunnen op de bedrijfspagina hun school presenteren.

Indien u aan de algemene indicatoren voldoet, wordt het aspirant keurmerk toegekend met een bijbehorend DUO-nummer. Na toekennen van deze status, zal er ook een schoolbezoek plaatsvinden.

Mocht u nog vragen hebben over het Keurmerk, neem dan contact met ons op.

Tarieven Keurmerk inburgerschool

Voor het Keurmerk inburgeren gelden meerdere tarieven. Naast de deelnemersbijdrage voor het keurmerk, zijn er kosten voor het schoolbezoek wat in de eerste meetperiode van het keurmerk plaatsvindt. Verder gelden er jaarlijkse tarieven voor de BOWKIT, de zelfevaluatietool bijbehorend bij de inspectie in het kader van 'Toezicht in de klas'. De inspectie zelf vindt één maal in de vier jaar plaats.

Deelnemersbijdrage voor het Keurmerk

Het tarief dat u betaalt voor het Keurmerk is gebaseerd op uw meest recente jaaromzet of omzetprognose die behaald wordt uit diensten die vallen onder het Keurmerk.

De toetsing van het Keurmerk geschiedt middels een audit. Bedraagt uw jaaromzet tussen € 0,- en
€ 249.999,-  dan is het mogelijk om deze door Blik op Werk uit te laten voeren. Als uw omzet hoger is dan dient u zelf een overeenkomst te sluiten voor het uitvoeren van de audit door één van de certificerende instellingen die de audit voor het Keurmerk kunnen uitvoeren. Meer informatie over de resultatenaudit en de bijbehorende kosten vindt u hier.

Onderstaande tarieven voor het Keurmerk met inburgeren zijn exclusief btw en de kosten voor de resultaten-audit:

Jaaromzet Deelnemersbijdrage
€ 0 - 74.999            € 1.927,91
€ 75.000 - 149.999            € 2.284,70
€ 150.000 - 249.999            € 2.795,21
€ 250.000 - 499.999            € 3.210,80
€ 500.000 - 999.999            € 3.631,22
€ 1.000.000 - 1.499.999            € 4.140,57
€ 1.500.000 - 1.999.999            € 4.408,43
€ 2.000.000 - 2.499.999            € 4.545,35
€ 2.500.000 - 3.499.999            € 5.144,79
€ 3.500.000 - 4.999.999            € 5.538,75
€ 5.000.000 - 9.999.999            € 6.659,42
€ 10.000.000 - 24.999.999            € 8.195,78
€ 25.000.0000 - 49.999.999             € 9.559,20
€ 50.000.000 en meer          € 10.547,78

Schoolbezoek i.v.m. aanvraag aspirant Keurmerk

Het tarief voor het schoolbezoek aan aspirant keurmerkhouders bedraagt € 431,87.
Dit tarief wordt eenmalig in rekening gebracht.

Tarieven voor de zelfevaluatietool 'Toezicht in de Klas'

Elke aanbieder van inburgeringscursussen zal voor eind 2018 geïnspecteerd worden. De tarieven van de zelfevaluatietool 'Toezicht in de Klas' en de inspecties moeten door de aanbieders zelf betaald worden. Deze komen naast de al bestaande onderdelen van het keurmerk inburgeren. De kosten voor de tool worden jaarlijks gefactureerd, en de inspectie wordt één maal in de 4 jaar uitgevoerd en gefactureerd.

De jaarlijkse tarieven voor de tool bedragen:

JaaromzetTarief excl. BTW
€ 0-74.999       €    151,31
€ 75.000 - 149.999       €    176,51
€ 150.000 - 249.999       €    218,19
€ 250.000 - 499.999       €    302,51
€ 500.000 - 999.999       €    338,73
€ 1.000.000 - 1.499.999       €    362,88
€ 1.500.000 - 1.999.999       €    390,29
€ 2.000.000 - 2.499.999       €    417,69
€ 2.500.000 - 3.499.999       €    499,91
€ 3.500.000 - 4.999.999       €    536,03
€ 5.000.000 - 9.999.999       €    648,90
€ 10.000.000 - 24.999.999       €    815,54
€ 25.000.000 - 49.999.999       €    944,90
€ 50.000.000 en meer       € 1.039,19 

 

De tarieven voor de inspecties (in het kader van Toezicht in de Klas) bedragen:

JaaromzetTarief excl. BTW
€ 0 - 249.000
     €   1.950,-
€ 250.000 - 999.999      €   3.000,-
€ 1.000.000 en meer        
     €   4.100,-

 

De tarieven voor de herinspecties (in het kader van Toezicht in de Klas) bedragen:

JaaromzetTarief excl. BTW 
€ 0 - 249.000
     €  4.500,-
€ 250.000 - 999.999     €  5.900,-
€ 1.000.000 en meer         
     €  6.999,-