Werken aan duurzame participatie

Dienstenindeling

Welke diensten vallen onder het Keurmerk?
Er zijn twaalf soorten dienstverleningen die onder het Keurmerk vallen. Deze dragen bij aan de doelstelling van Blik op Werk: een eerlijke kans op werk voor iedereen.

Twaalf keurmerkdiensten:

 1.  Scholing en opleiding
 2. Fysieke en mentale behandeling of begeleiding
 3. Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie
 4. Organisatieadvies en onderzoek
 5. Jobcoaching
 6. Verzuimbegeleiding (Wet Poortwachter)
 7. Outplacement
 8. Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)
 9. Toeleiden naar werk – vanuit situatie geen werk
 10. Sociale activering
 11. Inburgeringscursussen en duale trajecten
 12. Duurzame inzetbaarheid

Klik op ZOEK en u ziet de lijst van alle dienstverleners, die minstens een van de twaalf diensten leveren.

Praktijkvoorbeelden


een voorbeeld van weer aan het werk.