Samen werken aan
duurzame participatie

Preventned

De Werkvermogensmonitor ® (WVM) van Preventned is gebaseerd op de WorkAbilityIndex. Dit instrument is door Preventned in samenwerking met het Erasmus MC ontwikkeld. Preventned gaat graag met u in overleg over hoe de WVM het beste kunt gebruiken.
Preventned is bereikbaar via info@preventned.nl of via 030-3035590.

Wat is de Werkvermogensmonitor ®?

Met de WerkVermogensMonitor® (WVM) brengt u het risico op uitval en verbetering van werkvermogen, productiviteit en inzetbaarheid van medewerkers voor organisaties in kaart.

De WVM is door Preventned in samenwerking met het Erasmus MC ontwikkeld en is een wetenschappelijk onderbouwde methode (A. Burdorf, Erasmus Universiteit, 2003).

De WorkAbilityIndex is de basis van dit instrument. Met deze methode relateert Preventned  diverse factoren aan werkvermogen; in hoeverre beïnvloeden zij het werkvermogen en daarmee het geluk van medewerkers? Door middel van de focusanalyse met de WVM definiëren zij binnen de 60 gemeten factoren een aantal stuurfactoren voor de betreffende organisatie. Door uw inzet te focussen op deze stuurfactoren bereikt u resultaat op verbetering van werkvermogen. Hierdoor worden medewerkers gelukkiger en productiever en verbetert het rendement van de organisatie.

Werkgever en medewerkers gaan samen aan de slag om de resultaten van de WVM (stuurfactoren) te vertalen naar concrete actiepunten. Tegelijkertijd brengt de WVM in kaart welke medewerkers een hoog uitvalrisico hebben. Parallel aan de organisatie aanpak, heeft Preventned een individuele aanpak (individueel verdiepend gesprek) waardoor zij medewerkers activeren om een oplossing te vinden, mogelijk met hulp van een professional.

De WerkVermogensMonitor® is uit te breiden met specifieke modules waarmee Preventned het onderzoek maatwerk voor een specifieke organisatie kan maken. Het betreft de modules:

 • Werktevredenheid
 • Bevlogenheid
 • Werkbeleving
 • Leiderschap
 • Beeldschermwerk
 • Emotionele werkbelasting (Pesten & agressie)
 • Onderlinge samenwerking en collegialiteit
 • Procesverbetering 

Inzetten van de Werkvermogensmonitor®

Als u voor een organisatie uitval wilt voorkomen, het rendement wilt verhogen én meer geluk wilt brengen in een organisatie dan kiest u voor de aanpak van Preventned.

U kunt op 2 manier gebruik maken van deze aanpak:

 • Trajectaanpak Preventned
  Voor de trajectaanpak maakt Preventned een voorstel dat naadloos aansluit bij uw dienstverlening. Hierin zijn ook de voorbereiding, communicatie/draagvlak, rapportages en opvolging (op individueel niveau en op organisatieniveau) opgenomen. Een traject bestaat uit minimaal 2 metingen zodat de impact zichtbaar wordt. Hier vindt u meer informatie over de trajectaanpak van Preventned.

 • Gebruik platform WerkVermogensMonitor®
  Mogelijk is het gebruik van het platform WerkVermogensMonitor® passender. Ook dan gaat u met Preventned in gesprek om hier afspraken over te maken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Preventned.

Preventned neemt contact met u op om af te stemmen welke aanpak het beste bij uw dienstverlening past.