Samen werken aan
duurzame participatie

Achtergrond WAI

In Finland erkende men eerder dan in de rest van Europa de gevolgen van een babyboom van na de Tweede Wereldoorlog. Vergrijzing en een generatie die massaal de arbeidsmarkt zou verlaten. De noodzaak voor het vinden van oplossingen was groot. De vraag was hoe vangen we krimp op de arbeidsmarkt op en blijven we ook nog productief?

Oplossing

De oplossing werd gezocht in het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking. Om die duurzame inzetbaarheid te vergroten werd een methode ontwikkeld om het individuele werkvermogen vast te stellen én zijn de factoren in kaart gebracht die daarop van invloed zijn.

Grondlegger

De Finse Prof. Dr. Juhani Ilmarinen is de grondlegger van het gedachtegoed rondom werkvermogen, het "Huis van Werkvermogen" en de Work Ability Index (WAI). Hij ontwikkelde zijn visie en de methode bij het Finnish Institute of Occupational Health (FIOH) in Helsinki.

Het inzicht in werkvermogen gedurende iemands werkzame leven en welke factoren daarop van invloed zijn, is het resultaat van het onderzoek in de jaren tachtig naar nieuwe concepten rond werk, pensionering en het vaststellen van criteria voor de pensioenleeftijd. Nog steeds actueel, ook in Nederland.

Het instrument

De Work Ability Index is gebaseerd op de eigen inschatting van het werkvermogen door een medewerker. De factoren die van invloed zijn, vormen de verdiepingen van het Huis van Werkvermogen, de metafoor die is bedacht door lmarinen en zijn team.

De Work Ability Index is nog steeds wereldwijd hét wetenschappelijke instrument om werkvermogen vast te stellen om passende maatregelen te treffen voor duurzaam inzetbaarheid.

WAI in Nederland

In de jaren negentig werd de WAI geïntroduceerd in Nederland. De Stichting Arbozorg Oudere Werknemers (SAOW) sloot in 1997 een overeenkomst met het FIOH voor de rechten van de Nederlandse WAI. Gelijktijdig werd de WAI door Stichting Arbouw toegepast in het periodiek arbeidsgezondheidkundig onderzoek (PAGO) in de bouwnijverheid. Vanaf eind jaren negentig raken ook andere organisaties geïnteresseerd in toepassing van de WAI.

Blik op Werk is sinds 2008 licentiehouder van de WAI voor Nederlandstalige landen. Blik op Werk is daarbij ondersteund  door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) om zo een bijdrage te leveren aan de duurzame inzetbaarheid van werknemers in Nederland.

Blik op Werk is onafhankelijk en richt zich voor de WAI op:

  • Het uitgeven van licenties aan dienstverleners, die met het concept werkvermogen in het kader van duurzame inzetbaarheid aan de slag gaan.
  • Het bijdragen aan het professioneel gebruik van de WAI door het geven van trainingen aan professionals en informatie aan werkgevers en werknemers.
  • Het beheren van een nationale WAI-databank voor benchmarking tussen bedrijven en sectoren voor beleidsmakers en onderzoeksinstituten.