Samen werken aan
duurzame participatie

Dienstverlener | EigenWerkWijzer

De EigenWerkWijzer is voor uw cliënten met een arbeidsbeperking die hun mogelijkheden zo volledig mogelijk willen benutten. Zonder daarbij roofbouw op zichzelf te plegen. De methode is inzetbaar voor mensen die reeds werken of bezig zijn aan een terugkeer naar hun werk na ziekte. Ook als zij bezig zijn aan re-integratie in het tweede of derde spoor.

Wat is de EigenWerkWijzer?

De EigenWerkWijzer is een ondersteunende tool voor u als professional bij de begeleiding van cliënten op of naar (ander passend) werk. Deze tool helpt u om uw cliënt zelf na te laten denken over hoe hij optimaal kan leven en werken en wat hij daarvoor nodig heeft.

De EigenWerkWijzer is geschikt om in te zetten voor een individu of een groep. De EigenWerkWijzer is een online interactief programma met voorbeelden en tips. De methode is geschikt voor een individu of voor groepen. De Eigen WerkWijzer bestaat uit drie onderdelen:

 • Zelfscan
 • Passend werk
 • Communicatie

Ieder onderdeel bevat een aantal vragen. De onderdelen zijn niet verplicht. Uw cliënt kan zelf zijn keuze maken. Voor het meest optimale effect doorloopt uw cliënt wel de hele vragenlijst. Aan het eind van elk onderdeel kan de cliënt een samenvatting zien van zijn antwoorden. Hij kan ervoor kiezen deze samenvatting te delen bijvoorbeeld met u of een coach (met een Blik op Werk Keurmerk). Uw cliënt gaat dus zelf aan de slag en kan indien nodig uw hulp vragen. De drie onderdelen vormen samen zijn persoonlijke EigenWerkWijzer om optimaal te leven en te werken. Het programma helpt uw cliënt om na te gaan wat voor hem het beste werkt. Dat zal zeker concrete vragen oproepen. Vragen die u vanuit uw expertise dan adequaat kunt oppakken.

Zelfscan
Uw cliënt wil graag prettig leven en werken. Maar wat kan hij aan? En wat niet? Wat geeft hem energie? Welke voorzieningen heeft hij nodig om optimaal te functioneren? Dat gaat hij ontdekken aan de hand van de vragen in dit onderdeel.

Passend werk
Om werk te vinden en te behouden moet het werk aansluiten bij de opleiding en vaardigheden van uw cliënt. Er moet een goede balans zijn tussen draagkracht (wat hij aankan) en draaglast (wat hij moet doen in zijn werk). De vragen in dit onderdeel gaan over wat uw cliënt belangrijk vindt aan het werk, de werkplek en de werkomgeving. Stap voor stap krijgt uw cliënt een profiel van de optimale situatie. En ziet hij welke mogelijkheden er zijn om een passende werkplek te realiseren.

Communicatie
Met de onderdelen Zelfscan en Passend werk heeft hij de basis gelegd om optimaal met zijn beperkingen te leven en te werken. Welk werk hij ook doet, hij heeft altijd met anderen te maken. Zo nu en dan moet hij het met u hebben over zijn mogelijkheden en beperkingen en welke aanpassingen hij nodig heeft om te kunnen werken.

In het onderdeel communicatie gaat hij onderzoeken wie belang heeft bij de informatie uit zijn EigenWerkWijzer. En welke informatie belangrijk is en wanneer en hoe deze informatie gedeeld kan worden. Bijvoorbeeld als er afspraken moeten worden gemaakt met u of met zijn collega’s.

Bewezen effectief
De EigenWerkWijzer is wetenschappelijk onderzocht en bewezen effectief. De methode draagt bij aan zelfinzicht, zelfsturing, handelingsmogelijkheden en vertrouwen in eigen kunnen.

De voordelen van de EigenWerkWijzer

Inzet van de EigenWerkWijzer heeft diverse voordelen voor u als dienstverlener:

 • U bespaart tijd omdat uw cliënt zijn eigen coachvraag kan formuleren.
 • Uw cliënt gaat zelf op zoek naar de meest optimale manier om zijn werk te kunnen doen en ontdekt daarbij wat hij nodig heeft, en wie hem daarbij zou kunnen helpen.
 • De methode draagt bij aan zelfregie en zelfsturing door uw cliënt..
 • Uw cliënt is actief betrokken bij wat het werk nodig heeft en hoe hij daaraan duurzaam zijn bijdrage kan leveren.
 • Een relatief korte tijdinvestering door uw cliënt van 6 tot 24 uur om een persoonlijke EigenWerkWijzer te maken. 
 • Het biedt een handvat voor een duurzame werkhervatting door de EigenWerkWijzer onderdeel te laten zijn van het plan van aanpak bij re-integratie.
 • Het geeft gelegenheid om in gesprek met elkaar te gaan over de vraag hoe cliënt duurzaam aan het werk kan blijven.
 • Kan bij wijziging van de belastbaarheid van uw cliënt worden herschreven.
 • Gegevens blijven eigendom van uw cliënt.
 • U krijgt korting op de EigenWerkWijzer als u een licentie afsluit.
 • Houders van het Blik op Werk Keurmerk krijgen extra korting.

Tarieven EigenWerkWijzer

Het tarief voor de EigenWerkWijzer hangt af van uw keuze. Er zijn twee mogelijkheden. U kiest voor een individuele inlogcode voor uw cliënt. Of u wilt cliënten de mogelijkheid bieden om een persoonlijke EigenWerkWijzer te maken via een licentie.

Individuele inlogcode
Wilt u de EigenWerkWijzer laten invullen door één cliënt? U kunt dan een individuele toegangscode voor de EigenWerkWijzer kopen voor € 49,93- (excl. BTW) in de Blik op Werk Webwinkel. Houders van het Blik op Werk Keurmerk ontvangen 10% korting.

Blik op Werk neemt contact met u op om uw medewerker in de gelegenheid te stellen zijn persoonlijke EigenWerkWijzer aan te maken.

Licentie
U kunt ook kiezen voor een bundel met inlogcodes voor meerdere EigenWerkWijzers als u verwacht deze bij meerdere cliënten te kunnen uitzetten. U kunt hierbij een keuze maken uit twee licenties.

Type licentie 2023GeldigIncl. aantal inlogcodesTarief excl. BTW.Tarief per extra inlogcode
Basislicentie1 jaar                    25        €   753,-              € 30,-
Pluslicentie1  jaar                  100       € 1.583,-              € 18,-

De gebruikte inlogcodes voor uw medewerker blijven geldig. Uw medewerker behoudt toegang tot zijn gegevens, ook nadat uw licentie is verlopen. Niet-gebruikte EigenWerkWijzers komen te vervallen na afloop van de licentieperiode. Zij kunnen niet meegenomen worden naar een nieuwe licentieperiode.

Aanmelden
Wilt u een licentie afsluiten? Neemt u dan contact op met Peter Langedijk via: dienstverlener@blikopwerk.nl of 030 - 291 60 25

Aan de slag met de EigenWerkWijzer

Met zijn persoonlijke inlogcode kan uw cliënt hier inloggen op zijn persoonlijke EigenWerkWijzer.
Hebt u nog geen inlogcode? Van Blik op Werk ontvangt uw cliënt een korte handleiding hoe hij zijn persoonlijke EigenWerkWijzer in gebruik kan nemen.