Samen werken aan
duurzame participatie

Dienstverlener | Personal Radar

De vraag naar duurzaam inzetbare medewerkers zal de komende jaren steeds meer stijgen. Immers, werkenden werken langer door voordat zij met pensioen gaan. Tegelijkertijd vergrijst en krimpt de werkende beroepsbevolking.

Werkgevers is er dus veel aan gelegen om hun medewerkers zo gezond en vitaal mogelijk hun werk te laten doen. Ook is er de uitdaging om duurzame inzetbaarheid meer dan alleen 'een thema van de werkgever' te laten zijn.

Werkgevers zoeken daarom gecertificeerde professionals die met valide methoden werken om duurzame inzetbaarheid structureel te verankeren in het bedrijf of de organisatie. Bij voorkeur met een gedegen plan van aanpak zodat werkgever en werknemers echt stappen kunnen zetten.

Professionals die werken met de Personal & Company Radar bieden deze ondersteuning en aanpak. Deze beproefde methodiek werkt voor het individu én organisaties.

Wat is de Personal Radar?

De Personal Radar is een vragenlijst voor werknemers die werkvermogen én werkplezier meet. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het concept Huis van Werkvermogen. De Personal Radar is ontwikkeld door Prof. Dr. Juhani Ilmarinen. Zij is geënt op de welbekende Work Ability Index (WAI). De WAI is ook ontwikkeld door hem ontwikkeld. De Personal Radar is de uitgebreidere versie van de WAI. De Personal Radar bestaat uit vragen over de verschillende verdiepingen van het Huis van Werkvermogen en de balans tussen privé en werk.

Het Huis van Werkvermogen biedt een kapstok voor een goed gesprek over werkvermogen. In de persoonlijke rapportage van de Personal Radar krijgen werkenden hun individuele score op:

 • gezondheid en functionele mogelijkheden
 • balans tussen kennis & vaardigheden en de inzet van de medewerker
 • balans energiebronnen en de eisen van het werk (houding en motivatie)
 • balans tussen de eisen van het werk en de inzet van de medewerker (denk aan organisatie van het werk, werkomstandigheden, management & leiderschap)
 • balans tussen werk, familie en vrijetijdsbesteding
 • hun werkvermogen en suggesties om deze positief te beïnvloeden.

De uitkomst van de Personal Radar is persoonlijk en alleen voor de medewerker. Maar hij kan er voor kiezen om deze te bespreken met werkgever, een bedrijfsarts of u in de rol van coach.

Over de Personal Radar
De Personal Radar is ontwikkeld door Prof. Dr. Juhani Ilmarinen. De methodiek is geënt op de Work Ability Index, die ook door hem is ontwikkeld. De Personal Radar is de nieuwe uitgebreidere versie van de WAI. Het is een opstap naar een breed gedragen plan van aanpak. Als er meer dan 15 medewerkers de Personal Radar vragenlijst invullen dan kunt u op basis van de Company Radar een gezamenlijk plan van aanpak maken voor duurzame inzetbaarheid in het bedrijf van uw opdrachtgever.

Wat levert het voor u op?

Voordelen voor u als dienstverlener:

 • U verrijkt uw instrumentarium methodisch handelen met een gevalideerde methodiek voor (bevorderen) duurzame inzetbaarheid.
 • U heeft een volledige aanpak in handen: u beschikt over een instrument (de Personal Radar) om input krijgen voor de methodische aanpak van de Company Radar. 
 • U biedt uw opdrachtgever managementinformatie over werkvermogen in zijn bedrijf.
 • U kunt inzicht geven in kosten die samenhangen met verminderd werkvermogen.
 • Bij inzet van de Personal & Company over meerdere periodes kunt u de werkgever inzicht geven in de ontwikkeling van het werkvermogen in zijn bedrijf. 
 • U ontzorgt/ondersteunt uw opdrachtgever bij de bewustwording bij werknemer(s) om zelf actie te ondernemen en duurzaam inzetbaar te blijven.
 • U wordt opgenomen in het landelijke overzicht van facilitators zodat klanten u makkelijk kunnen vinden. Onze website heeft maandelijks gemiddeld 11.000 bezoekers.

Voordelen voor een opdrachtgever:

 • De werkgever beschikt na inzet van de Personal & Company Radar over een, door medewerkers opgesteld, plan van aanpak om het werkvermogen van zijn medewerkers op peil te houden/dan wel te verbeteren.
 • De Personal Radar vragenlijst bevat duidelijke indicatoren op basis waarvan gemeten kan worden of de doelen in het plan van aanpak zijn behaald.
 • De medewerkers ervaren dat de werkgever actief betrokken is bij de balans tussen werkbelasting en belastbaarheid van de werknemer.
 • Door aandacht te geven aan deze balans blijft de productiviteit van de medewerkers beter op peil, wordt het aanpassingsvermogen aan (nieuwe) functies verhoogd en kan verzuim voorkomen worden.
 • De werkgever ontvangt kwaliteit; de Personal Radar & Company Radar wordt alleen gebruikt door gecertificeerde en speciaal getrainde professionals. 
 • Sectoren en bedrijven wordt een dashboard geboden met geaggregeerde gegevens als leeftijdsopbouw, geslacht, beroep, genoten opleiding, opleidingsniveau, sector, verblijfsduur in beroep, ingezette interventie, resultaat van de interventie, werkvermogen en de aard van de risico's.
 • De Work Ability Index (een wetenschappelijk meetinstrument om het werkvermogen te meten) is in de Personal Radar geïntegreerd. Door dit instrument bij een nul-meting en jaarlijks of tweejaarlijks in te zetten krijgt men ook inzicht in de ontwikkeling van het werkvermogen.

Tarieven licentie Personal Radar 2021

Het tarief van de licentie Personal Radar hangt af van het aantal medewerkers per onderzoek. Wij vragen u vooraf een prognose te geven van de verwachte inzet van Personal Radar-vragenlijsten tijdens de looptijd van 1 jaar. Naast de Personal Radar-vragenlijsten betaalt u ook een fee voor het gebruik maken van de licentie en de online tool. 

Prognose vragenlijsten¹Licentie-fee²Meergebruik³
1 - 100  €   1.389,-       € 13,89
101 - 250  €   1.582,-       €   6,33
251 - 500  €   1.775,-       €   3,55
501 - 750  €   2.165,-       €   2,89
751 - 1.000  €   2.279,-       €   2,28
1.001 - 1.501  €   2.993,-       €   2,-
1.501 - 2.000  €   4.594,-       €   1,84
2.001 - 5.000  €   8.243,-       €   1,65
5.001 -10.000  € 14.490,-       €   1,45
10.001 - 25.000  € 28.424,-       €   1,14
>25.000 maatwerk  maatwerk

¹ Het aantal vragenlijsten dat u verwacht uit te zetten.
² Het tarief voor de licentie inclusief vragenlijsten. Van toepassing op alle varianten.
³ Het tarief per vragenlijst die u méér uitzet dan de prognose. Van toepassing op alle varianten.De prijzen zijn exclusief BTW.

¹

Personal Radar-licentie voor (wetenschappelijk) onderzoek

Vanuit onderwijsinstellingen doen onderzoekers en studenten in Nederland en Belgie geregeld onderzoek naar werkvermogen. De Work Ability Index (WAI) is de enige vragenlijst die werkvermogen meet. In de Personal Radar is de volledige WAI opgenomen.

Onderzoekers of studenten die de Personal Radar willen inzetten voor hun onderzoek, schaffen bij Blik op Werk een licentie aan. Alleen met een onderzoekslicentie is het toegestaan om de Personal Radar vragenlijst op te nemen in een onderzoek. De licentie bestaat uit een overeenkomst tussen de onderzoeker en Blik op Werk waarin wordt geborgd dat de Personal Radar volgens de spelregels wordt ingezet.

De onderzoeker kiest zelf bij het afsluiten van de licentieovereenkomst de staffel aan vragenlijsten die hij of zij nodig denkt te hebben. Een onderzoekslicentie biedt 50% korting op deze reguliere licentie- en staffelprijzen. Zie deze link voor meer informatie over de onderzoekslicentie en de bijbehorende  voorwaarden.

Aanvragen demo-vragenlijst

Wilt u vrijblijvend een demo-versie ontvangen van de Personal Radar vragenlijst en/of andere methodieken om werkvermogen mee te meten? Vul dan het aanvraagformulier in. Dan sturen wij u de vragenlijst per e-mail toe. Zodra wij de ingevulde demo-vragenlijst retour hebben ontvangen dan nemen wij contact met u op.

Licentietraining Personal & Company Radar

Om met de Personal Radar & Company Radar te kunnen werken dient u eerst een training te volgen. Na de training kunt u met een licentie voor de Personal & Company Radar direct aan de slag. 

In de trainigsagenda vindt u de data voor deze training. U kunt zich op deze pagina ook aanmelden voor de training. De training kan gevolgd worden door professionals die bedrijven en organisaties adviseren op HRM-vraagstukken. Wij verwachten dat u een HBO-werk en -denkniveau hebt, naast tenminste 2 jaar ervaring in de zakelijke advisering op HRM-gebied.

Trainingsprogramma

 • U begint met de Basisprincipes van het Huis van Werkvermogen. Deze kennis zal in de training worden getoetst.
 • Na de toetsing volgt de inhoudelijke training van de Personal Radar. U leert hoe u de Personal Radar kunt uitzetten bij uw opdrachtgever.
 • Vervolgens gaat u oefenen met de methodiek van de Company Radar. U leert in dit deel van de training hoe u als onafhankelijke facilitator in staat bent samen met (een werkgroep van) medewerkers van het bedrijf een gezamenlijk plan van aanpak op te stellen om het werkvermogen te verbeteren.
 • U leert daarbij te sturen op het proces om te komen tot een plan van aanpak en niet op de inhoud daarvan. Immers: de werkenden weten het beste wat nodig is binnen het bedrijf.
 • U stimuleert de dialoog over de verschillende verdiepingen van het Huis van Werkvermogen, en het gezamenlijk benoemen van doelen om tot een verbetering van het Werkvermogen te komen. 
 • Aansluitend worden er actiepunten per doel gesteld, inclusief de vaststelling van de verantwoordelijke, het tijdspad en een indicator voor het behalen van de doelstelling.

De training is verdeeld over 3 dagdelen. In het eerste dagdeel volgt u de training Basisprincipes van het Huis van Werkvermogen. Tijdens de volgende trainingsdag volgt u de andere 2 dagdelen.

Locatie

De training vindt plaats bij Blik op Werk in Utrecht.

Tarieven 2021

Certificering per deelnemer €    935,-  excl. BTW


Meer info & ondersteunende materialen

Neem voor meer informatie over de Personal Radar contact op met Peter Langedijk via dienstverlener@blikopwerk.nl of via 030 291 60 25.

Wij bieden u graag verschillende materialen die u kunt gebruiken ter ondersteuning van uw aanpak voor duurzame inzetbaarheid. Het kan u helpen om de dialoog op gang te brengen over duurzame inzetbaarheid. En welke rol werkenden en werkgevers daar in hebben.