Samen werken aan
duurzame participatie

Dienstverlener | Voorwaarden Keurmerk Blik op Werk

Download: Document Keurmerkvoorwaarden Blik op Werk

Het Keurmerk Blik op Werk toetst een dienstverlener op

 • Algemene zaken
  Deze indicatoren zijn gericht op de continuïteit en kwaliteit van u als de dienstverlener. Het gaat hierbij onder andere om het waarborgen van de privacy, de klachtenafhandeling en de kwaliteit van het personeel. Voor docenten van NT2 en ONA zijn speciale eisen vastgesteld.
 • Tevredenheid
  Deze indicatoren geven inzicht in de mate van tevredenheid van opdrachtgevers en cursisten.
 • Nakomen van afspraken
  Deze indicatoren maken inzichtelijk of dienstverleners de gemaakte afspraken over het eindresultaat nakomen. Daarbij gaat het zowel om de gemaakte afspraken in het cursuscontract als de behaalde slagingspercentages.

Tijdens een meetperiode van 12 maanden komen onderstaande zaken aan de orde.

 • Tevredenheidsonderzoek
  Gedurende deze meetperiode worden alle cliënten en opdrachtgevers uitgenodigd voor een tevredenheidsonderzoek. U krijgt hiervoor zelf inloggegevens om dit onderzoek uit te voeren.
 • Resultaten
  In de laatste twee weken voor het einde van de meetperiode ontvangt u van ons de uitnodiging om resultaatgegevens aan te leveren. Welke gegevens dit exact zijn, kunt u terugvinden in de handleiding.
 • Resultatenaudit
  De resultatenaudit  vindt uiterlijk drie maanden na het einde van de meetperiode plaats. Tijdens de audit worden de aangeleverde gegevens gecontroleerd en wordt er een advies op uitgegeven. Voor deze audit kunt u als dienstverlener een overeenkomst met één van de certificerende instellingen afsluiten.

Blik op Werk beoordeelt kwaliteit en kent een aantal sterren toe.

Met de verkregen informatie van de certificerende instelling en onderzoeksbureau Panteia wordt de  keurmerkaanvraag beoordeeld en het aantal sterren berekend. Wanneer u het keurmerk behaalt, ontvangt u een felicitatiemail, het certificaat en wordt er een gevelbordje naar uw organisatie verstuurd.

Het 'Sterrensyteem'

Iedere Keurmerkhouder levert diensten waarover cliënten en opdrachtgevers ruim een voldoende geven. Ook de bedrijfsvoering is op orde en er zijn resultaten behaald volgens de normen van het Keurmerk.

Maar dan is er natuurlijk nog onderscheid te maken in kwaliteit van de dienstverlening. Daarom krijgt uw organisatie sterren toegekend.

Hoe kunt u meer sterren krijgen?

 • Tevredenheid van uw cliënten.
 • Tevredenheid van de opdrachtgevers
 • Het percentage prestatieafspraken Dit betekent dat u met uw opdrachtgever afspreekt welke resultaten er bereikt gaan worden.
 • Het percentage transparante inspanningsafspraken. Bij een aantal diensten kunt u geen prestatieafspraken maken. Dan legt u in het contract exact vast welke specifieke prestatie u levert.
 • Opgeleid personeel volgens de door u gestelde functie eisen
 • Indien mogelijk examengarantie

U kunt maximaal 4 sterren toegekend krijgen.

Bent u al goed bezig met kwaliteit?

Bent u een dienstverlener in re-integratie en/of (duurzame) arbeidsparticipatie en bent u bewust bezig met de kwaliteit die u biedt? Benieuwd hoe u op dit gebied scoort?  Doe dan de Blik op Werk Quickscan Kwaliteit!

Na het invullen van de Quickscan krijgt u van ons binnen twee weken kosteloos uw persoonlijke rapportage toegestuurd. Let op: Het resultaat op de Quickscan is alleen een indicatie van de kwaliteit van uw dienstverlening, en geenszins een bepaling of u als bedrijf voldoet aan de normen van het Blik op Werk Keurmerk.

Praktijkvoorbeelden


een voorbeeld van weer aan het werk.