Samen werken aan
duurzame participatie

Dienstverlener | Tarieven

Het tarief dat u betaalt voor het Keurmerk is gebaseerd op uw jaaromzet over het boekjaar voorafgaand aan de start van de meetperiode of omzetprognose die behaald wordt uit diensten die vallen onder het Keurmerk. Zie de dienstenindeling om te zien welke diensten het betreft.

De toetsing van het Keurmerk geschiedt middels een audit. U dient zelf een overeenkomst te sluiten voor het uitvoeren van de audit met één van de certificerende instellingen die de audit voor het Keurmerk kunnen uitvoeren. U kunt deze hier terugvinden.

Vanaf 2019 gelden er verschillende deelnemersbijdragen voor het keurmerk mét inburgeren en het keurmerk zonder inburgeren. Onderstaand vind u dan ook apart de tarieven voor niet-inburgeren en de tarieven voor het keurmerk inburgeren.

Tarief Blik op Werk Keurmerk zonder inburgeren

Onderstaande tarieven gelden voor het Keurmerk (zonder inburgeren) zijn exclusief BTW en de kosten voor de resultaten-audit:

JaaromzetDeelnemersbijdrage
€ 0 - 74.999            € 1.838,55
€ 75.000 - 149.999             € 2.178,81
€ 150.000 - 249.999             € 2.665,66
€ 250.000 - 499.999             € 3.061,99
€ 500.000 - 999.999             € 3.462,92
€ 1.000.000 - 1.499.999             € 3.948,68
€ 1.500.000 - 1.999.999             € 4.204,12
€ 2.000.000 - 2.499.999            € 4.334,69
€ 2.500.000 - 3.499.999             € 4.906,36
€ 3.500.000 - 4.999.999             € 5.282,06
€ 5.000.000 - 9.999.999             € 6.350,78
€ 10.000.000 - 24.999.999             € 7.815,93
€ 25.000.0000 - 49.999.999             € 9.116,17
€ 50.000.000 en meer            € 10.058,93


Tarief Blik op Werk Keurmerk met inburgeren

Onderstaande tarieven gelden voor het Keurmerk met inburgeren, en zijn exclusief BTW en de kosten voor de resultaten-audit:

Jaaromzet Deelnemersbijdrage
€ 0 - 74.999            € 2.014,67
€ 75.000 - 149.999            € 2.387,51
€ 150.000 - 249.999            € 2.920,99
€ 250.000 - 499.999            € 3.355,29
€ 500.000 - 999.999            € 3.794,62
€ 1.000.000 - 1.499.999            € 4.326,90
€ 1.500.000 - 1.999.999            € 4.606,81
€ 2.000.000 - 2.499.999            € 4.749,89
€ 2.500.000 - 3.499.999            € 5.376,31
€ 3.500.000 - 4.999.999            € 5.787,99
€ 5.000.000 - 9.999.999            € 6.959,09
€ 10.000.000 - 24.999.999            € 8.564,59
€ 25.000.0000 - 49.999.999             € 9.989,36
€ 50.000.000 en meer          € 11.022,43

Voor additionele tarieven rondom inburgeren verwijzen wij u naar de dienst Inburgeren.

Praktijkvoorbeelden


een voorbeeld van weer aan het werk.