Werken aan duurzame participatie

Inburgeren

U wilt als aanbieder van taalonderwijs cursisten met een DUO-lening voorbereiden op het inburgeringsexamen. Dan is voor uw organisatie het Blik op Werk Keurmerk inburgeren noodzakelijk.

Toetsing van een dienstverlener

Het Keurmerk toetst een dienstverlener op de volgende onderdelen:

Algemene zaken

Allereerst worden algemene indicatoren van de organisatie getoetst. Deze indicatoren zijn gericht op de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlener. Het gaat hierbij onder andere om het waarborgen van de privacy, klachtenafhandeling en de kwaliteit van het personeel. Voor docenten van NT2 en ONA zijn speciale eisen vastgesteld.

Tevredenheid

Indicatoren rond tevredenheid en ervaringen van klanten en opdrachtgevers.
Deze indicatoren geven inzicht in de mate van tevredenheid van cursisten die een cursus volgen of hebben gevolgd en eventueel die van opdrachtgevers.

Nakomen van afspraken

Deze indicatoren maken inzichtelijk of dienstverleners de gemaakte afspraken over het eindresultaat nakomen. Daarbij gaat het zowel om gemaakte afspraken in het cursuscontract als de behaalde slagingspercentages.

Didactiek en cursistenbegeleiding

Met enige regelmaat vindt er een inspectie plaats die gericht is op de dagelijkse lespraktijk op het gebied van onder andere didactiek en cursistenbegeleiding bij het oordeel van Blik op Werk. Alle dienstverleners inburgeren ontvangen hiervoor een online tool om de organisatie te evalueren.

Inburgeraars zelf kunnen via de website ikwilinburgeren.nl een keuze maken uit het voor hen geschikte aanbod. Aanbieders van taalonderwijs kunnen op de bedrijfspagina hun school presenteren.

Indien u aan de algemene indicatoren voldoet, wordt het aspirant keurmerk toegekend met een bijbehorend DUO-nummer. Na toekennen van deze status, zal er ook een schoolbezoek plaatsvinden.

Mocht u nog vragen hebben over het Keurmerk, neem dan contact met ons op.

Tarieven Keurmerk Inburgeren

Naast de kosten van de deelnemersbijdrage en resultatenaudit, die voor alle keurmerkhouders gelden, bestaan er voor inburgeren additionele onderdelen, waarvoor de volgende tarieven gelden:

  • Schoolbezoek i.v.m. aanvraag aspirant Keurmerk

Het tarief voor het schoolbezoek aan aspirant keurmerkhouders bedraagt € 394,-.
Dit tarief wordt eenmalig in rekening gebracht.

  • Tarieven Toezicht in de Klas

Elke aanbieder van inburgeringscursussen zal voor eind 2018 geïnspecteerd worden. De tarieven van de zelfevaluatietool 'Toezicht in de Klas' en de inspecties moeten door de aanbieders zelf betaald worden. Deze komen naast de al bestaande onderdelen van het keurmerk inburgeren.

De jaarlijkse tarieven voor de tool bedragen:

JaaromzetTarief excl. BTW
€ 0-74.999       €   138,-
€ 75.000 - 149.999       €   161,-
€ 150.000 - 249.999       €   199,-
€ 250.000 - 499.999       €   276,-
€ 500.000 - 999.999       €   309,-
€ 1.000.000 - 1.499.999       €   331,-
€ 1.500.000 - 1.999.999       €   356,-
€ 2.000.000 - 2.499.999       €   381,-
€ 2.500.000 - 3.499.999       €   456,-
€ 3.500.000 - 4.999.999       €   489,-
€ 5.000.000 - 9.999.999       €   592,-
€ 10.000.000 - 24.999.999       €   744,-
€ 25.000.000 - 49.999.999       €   862,-
€ 50.000.000 en meer       €   948,-   


De tarieven voor de inspecties bedragen:

JaaromzetTarief excl. BTW
€ 0 - 74.999
     €   1.008,-
€ 75.000 - 249.999      €   1.470,-
€ 250.000 - 999.999      €   2.520,-
€ 1.000.000 en meer        
     €   3.570,-