Werken aan duurzame participatie

Duurzame inzetbaarheid

Met de methodieken van Blik op Werk krijgt u aanknopingspunten voor concrete en effectieve verbeteracties op het gebied van werkvermogen en duurzame inzetbaarheid.

Lees meer over de verschillende methodieken:

Wilt u meer informatie? Neem contact op met dienstverlener@blikopwerk.nl of via 030- 291 60 25.