Bestuur & Organisatie

Stichting Blik op Werk heeft per 1 januari 2015  een nieuw bestuursmodel. Dit bestuursmodel is gemodelleerd naar het principe scheiding van bestuur en toezicht. 

De stap is gezet in het licht van een sterk veranderend werkveld van duurzame arbeidsparticipatie. Met het nieuwe bestuursmodel beoogt de Stichting Blik op Werk de kwaliteit en flexibiliteit van de organisatie verder te optimaliseren. 

Met dit doel is een Raad van Toezicht en Raad van Bestuur ge├»nstalleerd en actief. Daarnaast kent Blik op Werk voor toetsing, controle en advies een aantal raden. Hieronder treft u het totale overzicht en de daarbij behorende leden en hun taken en rollen.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt en bestuurt de Stichting Blik op Werk. Het bestuur formuleert de doelstelling en draagt zorgt voor de operationele bedrijfsvoering. Het bestuur bestaat uit:

 • Jan Laurier, voorzitter Raad van Bestuur
 • Lidy Schilder-Visser, lid Raad van Bestuur, portefeuille bedrijfsvoering

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht controleert het bestuur op basis van de geformuleerde doelstellingen. De raad bestaat uit de volgende leden:

 • Anja Jongbloed
 • Jan Schreurs
 • Ankie Verlaan
 • Jos Verhoeven

De Raad van Advies

Deze raad vervult een adviserende rol ten aanzien van beleid en strategie. Deze raad bestaat uit de volgende leden:

 • Adri den Bakker, FNV Vakcentrale
 • Ton Christianen, persoonlijke titel
 • Janny Hoeflak, LCR

De Wetenschappelijke Raad

Het bestuur raadpleegt deze raad voor een wetenschappelijke toetsing van nieuwe en bestaande wetenschappelijke instrumenten op het terrein van duurzame arbeidsparticipatie. Deze raad bestaat uit de volgende leden:

 • Prof. dr.P.T. (Paul) de Beer, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, UvA, AIAS
 • Dr. A (Annet) de Lange,  Human Resource Management, HAN
 • Prof.dr. P.T. (Tinka) van Vuuren,Bijzonder hoogleraar Vitaliteitsmanagement
 • Prof. dr. B.I.J.M. (Beate) van der Heijden, Faculteit der Managementwetenschappen, Radboud Universiteit

College van Deskundigen

Het bestuur raadpleegt dit college ten aanzien van inhoudelijke veranderingen op het terrein van instrumenten, die kunnen bijdragen aan duurzame arbeidsparticipatie. Het college bestaat uit de volgende leden:

 • Hans van Iersel, Alexander Calder
 • Tibert Lagarde, Lagarde & you Loopbaanontwikkeling
 • Machiel Goudswaard, Q-consult
 • Mieke de Haan, MBO Raad

College van Beroep

Voor het Blik op Werk keurmerk kent de stichting een onafhankelijk College van Beroep. Dit college kan, indien nodig, betrokken worden bij een klachtenbehandeling. Het college bestaat uit de volgende leden:

 • G . Velthuis, FNV Vakcentrale
 • dhr. H. den Boer

Een eerlijke kans op gezond werk

Blik op Werk is een onafhankelijk kwaliteits- en kennisinstituut.
Lees meer over wat we doen

Actueel


een voorbeeld van weer aan het  werk.

Blik op werk Webwinkel

Hoe werkt deze site? Opmerkingen?