Integrating?

Click here for information about language schools.

RSG Ter Apel

Inburgeren

De RSG Ter Apel is een brede openbare scholengemeenschap voor vwo, havo, mavo, vmbo en isk. De afdeling ISK biedt dagonderwijs aan jongeren afkomstig uit anderstalige cultuurgebieden. Schakelen naar reguliere vormen van voortgezet- en middelbaar (en hoger) beroepsonderwijs staan hierbij voorop. Daarnaast biedt de ISK Inburgeringscursussen aan, die bedoeld zijn voor (jong-) volwassenen. Dit met als voornaamste doel het aanleren van de Nederlandse taal en Kennis van onze Samenleving. Gecertificeerde docenten begeleiden cursisten vanuit diverse vertrekpunten, waaronder alfabetiserende zelfredzaamheid en toeleiden naar het staatsexamen NT2, dit in duale trajecten gericht op een positie op de arbeidsmarkt en/of opstap naar een vorm van vervolgonderwijs. We werken daarbij samen met diverse organisaties zoals gemeenten, leer-werkbedrijven en andere onderwijsinstellingen.

Gegevens

Adres
Oude Weg 41
9561 LB TER APEL

E-mailadres
info@rsgterapel.nl

Tevredenheid

Omschrijving Respondenten Cijfer
Cliënten 33 7.9
Opdrachtgevers

Leerroutes

  • Wet Inburgering 2013

Locaties

Westerstraat 4, 9561 SM TER APEL