Integrating?

Click here for information about language schools.

Harmonie Taal en Cultuur B.V.

Inburgeren

Waarom Harmonie? Wie wij zijn? Harmonie ziet de dialoog tussen verschillende samenlevingen, culturen en individuen als een belangrijke manier om tot menselijkere en nobelere waarden te komen. Harmonie gaat uit van de linguïstische stam van dit internationale woord (harmony), dat het belang van samenhang binnen de leden van een muziekgroep benadrukt, evenals het belang van harmonie in taal om elkaar iets duidelijk te maken. Het leren van talen is een vorm van dialoog en communicatie tussen mensen. Alle nieuwkomers in een nieuwe gemeenschap brengen ervaringen van mensen en beschavingen met zich mee. Hoe meer zij onderling communiceren, hoe meer convergentiepunten en begrip zij ontwikkelen. Isolatie en een gebrek aan pogingen om een gedeelde taal en harmonie te vinden om kloven te overbruggen, leiden tot meer afstand en haat. Dit laat een negatieve indruk achter in de geschiedenis van de menselijke beschaving en leidt tot vijandschap.

Gegevens

Adres
Prins Mauritslaan 13-27
1171 LP BADHOEVEDORP

Leerroutes

  • Wet Inburgering 2013

Locaties

Van Panhuysstraat 15, 2203 JN NOORDWIJK ZH

Prins Mauritslaan 27, 1171 LP BADHOEVEDORP