Integrating?

Click here for information about language schools.

Fontys Hogescholen

Inburgeren

Fontys is met ingang van 1 september 2016 gestart met een prebachelor voor vluchtelingstudenten in Tilburg en Eindhoven. De prebachelor richt zich op hoogopgeleide asielzoekers met rechtmatig verblijf in Nederland. Het gaat om een 1-jarig traject ter voorbereiding op het volgen van een opleiding in het hbo (hoger beroepsonderwijs). Fontys werkt voor de prebachelor samen met het UAF (Stichting voor vluchtelingstudenten), andere hbo- en wo-onderwijsinstellingen en grotere gemeenten in Zuid Nederland om zo veel mogelijk een dekkend en passend aanbod te creëren. De studenten krijgen NT2 (B2, Examentraining STEII en C1), Engels en wiskunde aangeboden. Daarnaast wordt aandacht besteed aan studiekeuze, studievaardigheden en ICT. Tijdens de prebachelor speelt coaching/begeleiding een belangrijke rol.

Gegevens

Adres
Rachelsmolen 1
5612 MA EINDHOVEN

E-mailadres
flotzd@fontys.nl

Leerroutes

  • Wet Inburgering 2013

Diensten

  • Scholing, opleiding en training

Locaties

Emmasingel 28, 5611 AZ EINDHOVEN