Integrating?

Click here for information about language schools.

Curio (voorheen Kellebeek College)

Inburgeren

Curio basiseducatie/nt2 Curio basiseducatie/nt2 is gespecialiseerd in taalonderwijs voor anderstaligen (NT2), voor Nederlanders die Nederlands als moedertaal spreken (NT1) en toeleidingstrajecten tot beroepsonderwijs of werk in de regio West Brabant met onderwijslocaties in Bergen op Zoom, Roosendaal, Breda en op andere locaties, afhankelijk van de vraag van cursisten en opdrachtgevers.

Gegevens

Adres
Hoogstraat 126
4702 ZW ROOSENDAAL

E-mailadres
factuur@curio.nl

Leerroutes

  • Wet Inburgering 2013

Locaties

Hoogstraat 126, 4702 ZW ROOSENDAAL

Zomergemstraat 4, 4826 CW BREDA

Nobellaan 50, 4622 AJ BERGEN OP ZOOM