Integrating?

Click here for information about language schools.

A.F.M. Groeneveld Consultancy B.V.

Arbeid

A.F.M. Groeneveld Consultancy B.V. begeleidt/bemiddelt mensen op sociaal verantwoorde wijze bij participatie op de arbeidsmarkt en maatschappelijke betrokkenheid. Hierbij stelt A.F.M. Groeneveld Consultancy B.V. de mens centraal. Vanuit openheid,integriteit en respect bouwt A.F.M. Groeneveld Consultancy B.V. een vertrouwensrelatie op met de individuele mens ( cliënt ) met als doel: werk, maatschappelijke aansluiting en optimaliseren van het functioneren. Cliënten met o.a. een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt voorbereiden op een duurzame terugkeer in een passende functie in het reguliere arbeidsproces met daaraan gekoppeld de daadwerkelijke realisatie. Het verhogen van de maatschappelijke participatie m.b.t. cliënten, die ( nog ) niet in staat zijn om “betaald werk “te verrichten, zodat daarmee sociaal isolement wordt doorbroken dan wel voorkomen. A.F.M. Groeneveld Consultancy B.V verzorgt ook “Op Maattrajecten” in het kader van coaching/eerste en tweede spoor,outplacement.

Gegevens

Adres
De Mors 119
7631 BB OOTMARSUM

Diensten

  • Sociale activering of begeleiding
  • Toeleiden naar werk - vanuit situatie geen werk
  • Toeleiden van werk naar werk vanuit fysieke of mentale beperkingen (Wet poortwachter)

Locaties

Plesmanweg 9, 7602 PD ALMELO

Hoge Bothofstraat 49, 7511 ZA ENSCHEDE

De Mors 119, 7631 BB OOTMARSUM