Integrating?

Click here for information about language schools.

Onderzoek naar het tekort aan NT2-docenten en het gebruik van de uitzonderingsmaatregelen

In 2023 heeft Blik op Werk een eerste enquête uitgezet onder haar Keurmerkhouders Inburgeren om het tekort aan gecertificeerde NT2-docenten in beeld te brengen. De resultaten van deze enquête hebben mede bijdragen aan vier tijdelijke uitzonderingsmaatregelen voor taalscholen voor wie het behalen van de 80% norm van gecertificeerde NT2-docenten niet mogelijk blijkt. Deze uitzonderingsmaatregelen zijn […]

Workshop: hoe maakt u 2e spoortrajecten betaalbaar? – 17 september

Op dinsdag 17 september neemt Maurice Vervoort (directeur Quintes en oprichter Verzuimvizie) u mee in de wereld van de verzuimverzekeraars. In een interactieve workshop komt u meer te weten over de Wet verbetering poortwachter, de WIA, de kosten en baten van verzuim voor verzekeraars en de belangrijkste ‘subsidies’ waarmee verzekeraars bereid zijn mee te betalen […]

Ervaringen van loonwaardedeskundigen met de Uniforme Loonwaardemethodiek 

De Uniforme Loonwaardemethodiek (ULM) is sinds 2021 de standaard waarmee de loonwaarde van mensen met een arbeidsbeperking wordt bepaald. Het doel is om dit op een uniforme, objectieve en onafhankelijke manier vast te stellen. Op basis van de meting wordt een subsidie vastgesteld, waarmee werkgevers deze doelgroep een baan aan kunnen bieden. Het streven is […]

10 jaar Keurmerk Arbeid

10 jaar Keurmerk Arbeid ”Het is stilstaan bij wat je hebt en hoe je je kunt verbeteren” Radmer Arbeidsadvies is gespecialiseerd in arbeidsdeskundige onderzoeken, re-integratietrajecten (eerste en tweede spoor) en trajecten voor UWV. Dit jaar heeft de organisatie 10 jaar het Blik op Werk Keurmerk Arbeid in bezit, een mijlpaal. Blik op Werk ging hierover […]