Integrating?

Click here for information about language schools.

Arbeid

Taalgericht 2.0

Duurzame inzetbaarheid staat bovenaan de lijst voor werkgevers als aandachtspunt voor de komende jaren. Werkgevers zijn op zoek naar manieren om hun medewerkers zo gezond mogelijk aan het werk te houden, met oog voor gezondheid, welzijn en werkplezier. Niet alleen sec sturen op verzuim maar insteken op preventie


De manier om dat te weten te komen is door middel van het meten van werkvermogen. Werkvermogen is de mate waarin een medewerker lichamelijk en geestelijk in staat is zijn huidige werk te kunnen doen. Het meten van het werkvermogen kan door middel van de Workability Index (WAI), Personal Radar of Werkscan.