Vind hier alle dienstverleners met het Blik op Werk Keurmerk.
Zoek op naam van een dienstverlener of op plaats:

Gericht aan de slag met duurzame inzetbaarheid. Vind hier alle licentienemers, die werken volgens de principes van het 'Huis van Werkvermogen':

Om in te burgeren of om de Nederlandse taal te leren, bent u op zoek naar een school.
Vind hier alle scholen met het Blik op Werk Keurmerk:

Verruiming mogelijkheden ontbinden cursuscontract

Ter kennisgeving voor alle inburgeringsscholen: de mogelijkheden voor onmiddellijke ontbinding van het cursuscontract worden verruimd. Voor inburgeraars, die door de gemeente op een ander traject worden gezet of werk vinden, wordt het mogelijk het cursuscontract te ontbinden als de school geen avondlessen of duale trajecten biedt. De inburgeraar kan nu in deze situatie gebruik maken van de regelingen voor dringende redenen (zie ook de Keurmerkhandleiding 2016, art. 4.11.1h). 

Mocht u nog vragen hebben over deze aanpassing van het reglement, kunt u contact opnemen met onze service-desk: 030 - 291 60 25. U kunt ook mailen naar dienstverlener@blikopwerk.nl. 

Een eerlijke kans op gezond werk

Blik op Werk is een onafhankelijk kwaliteits- en kennisinstituut.
Lees meer over wat we doen

Actueel


een voorbeeld van weer aan het  werk.

Blik op werk Webwinkel

Hoe werkt deze site? Opmerkingen?