Work Ability Index

De arbeidsmarkt vraagt om een beroepsbevolking die langer, gezond en gelukkig aan de slag is en blijft. In een participatieve samenleving is iedereen erbij gebaat dat mensen hun werk zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. Hoe goed iemand zijn werk kan uitvoeren, zowel geestelijk als lichamelijk, wordt het 'werkvermogen' genoemd.

Waarom de Work Ability Index? 

De Work Ability Index meet het werkvermogen van medewerkers. Het werkvermogen kan veranderen tijdens een arbeidsloopbaan. Welke factoren zijn daarop van invloed? Bijvoorbeeld werkstress of een disbalans tussen werk en privé. Dit geldt voor zowel jonge als oudere werknemers. De WAI geeft inzicht in het huidige en toekomstige werkvermogen. Door dit inzicht is het mogelijk om het werk beter af te stemmen op de persoon, wat ervoor zorgt dat iemand op een gezonde manier met plezier kan werken. 

De Work Ability Index (WAI)

De WAI is eenvoudig, praktisch, betrouwbaar en herhaalbaar. Het instrument is uitgebreid wetenschappelijk getest en heeft zijn nut in Finland en daarbuiten ruimschoots bewezen. Zo is aangetoond dat een lage score op de WAI-vragenlijst een verhoogd risico geeft op verminderde inzetbaarheid in de toekomst op de arbeidsmarkt.

De WAI biedt werknemers en werkgevers de kans om iemands langdurige inzetbaarheid nauwkeurig in kaart te brengen. Op grond daarvan zijn tijdig maatregelen te nemen die uitval en arbeidsongeschiktheid verminderen of zelfs voorkomen. De WAI verdient dan ook een vaste plaats in het gezondheids-, ziekteverzuim-, arbo- en personeelsbeleid van organisaties. Deze verankering in de rest van het beleid is van belang, omdat de WAI slechts een ondersteunend middel is en geen doel op zich. Om de toepassing van de WAI succesvol te maken, is het verder essentieel dat duurzame inzetbaarheid hoog op de bestuurlijke agenda van organisaties staat.

Ga direct aan de slag met de WAI 

Ambassadeursfilm

Huis van werkvermogen:

Kenmerken van de WAI:

  • Meet werkvermogen
  • Wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst
  • Goede voorspeller van inzetbaarheid
  • Kort, praktisch en herhaalbaar
  • Toepasbaar voor zowel individuen als groepen
  • Geeft inzicht voor zowel werkgever als werknemer
  • Nationale en internationale standaard

Vind één van de 603 bedrijven in onze database

Doorzoek onze database

Zoeken op trefwoord
Locatie
Zoek in
Zoek button

Werken met Work Ability Index

Zelf licentienemer worden

Dienstverleners kunnen een licentie afnemen bij Blik op Werk.

Vragenlijsten afnemen

Werkgevers kunnen vragenlijsten afnemen om het werkvermogen van werknemers in kaart te brengen.

Hoofdmenu

Op de hoogte blijven?

Aanmelden nieuwsbrief

Algemene zoekfunctie