Ik wil na een korte periode van ziekte weer aan het werk

U bent uit het arbeidsproces, omdat u ziek bent. U heeft misschien te maken met uw werkgever en een arboarts. Heeft u vragen over wat u kan en wil en waar u terecht kan met uw vragen? De informatie op deze site helpt u verder.

Ziek en loon
Tijdens uw ziekte wordt uw loon doorbetaald. Uw werkgever betaalt u maximaal 2 jaar loon door, zolang het dienstverband nog loopt. Meer informatie kunt u krijgen bij het UWV
Bent u vrijwillig verzekerd voor de Ziektewet bij UWV omdat u bijvoorbeeld een eigen bedrijf heeft? Dan kunt u bij ziekte een Ziektewet-uitkering krijgen. Meer informatie kunt u krijgen bij het UWV.

Lotgenoten
Zoekt u contact met lotgenoten? Of wilt u meer weten over uw ziekte? U kunt daarvoor terecht bij patiëntenverenigingen. Daar komt u in contact met andere mensen die in vergelijkbare situaties als u zitten. Contact met deze mensen helpt; u leert van de manier waarop zij hun werk afstemmen op hun beperking. Zie onderaan links naar diverse verenigingen en platforms.

Arbeidsconflict
Waar mensen werken ontstaan onvermijdelijk spanningen en conflicten. Veel spanningen kunnen met een goed gesprek al weggenomen worden. Soms ontstaat een echt conflict. Een goed gesprek is dan vaak geen oplossing meer. De tussenkomst van een onafhankelijke specialist kan dan de oplossing zijn. Bespreek die mogelijkheid eerst eens met uw leidinggevende, personeelsconsulent of bedrijfsarts. Meer informatie vindt u bijvoorbeeld op het arboportaal.

Weer aan het werk
U heeft verschillende mogelijkheden en verantwoordelijkheden om weer aan het werk te gaan. 
Bespreek de mogelijkheden met uw werkgever en de arbodienst. Meer informatie kunt u krijgen bij het UWV en het Arboportaal.  

Ander werk zoeken
Misschien is een andere baan voor u de oplossing? Wanneer u gaat solliciteren is het belangrijk om een aantal dingen op een rijtje te zetten.

Bedenk voor uzelf wie u bent, wat u kan en wat voor werk u zoekt.

  • Stel uw CV op of actualiseer uw CV
  • Gebruik uw netwerk. Maak in uw omgeving bekend dat u werk zoekt.
  • Schrijf een goede sollicitatiebrief. Gebruik hiervoor informatie op internet.
  • Stuur ook open sollicitatiebrieven
  • Bereid u goed voor op sollicitatiegesprekken. Gebruik hiervoor informatie op internet. Een goede sollicitatiewijzervindt u bij het CNV.

Links algemeen:
UWV
Bevat onder andere informatie over uw rechten en plichten bij ziekte en zwangerschap.
Geknipt voor de juiste baan
Over werk als gedeeltelijk arbeidsgeschikte. Bevat veel praktijkvoorbeelden en informatie over re-integratie.
Werk
Gezamenlijke website van UWV, gemeenten en CWI. Op deze site leest u meer over uitkeringen, scholing, het vergroten van kansen op een baan en ziekteverzuim.
Arboportaal
Webportaal van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Voor al uw vragen over werk en arbozaken.
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Informatie over onder andere veilig en gezond werken.
Veilig en gezond werken 
Site van CNV en SZW met actuele informatie over veilig en gezond werken.
Ziek en mondig
Over ziek zijn en werk
Zorgwijzer
Onafhankelijk kenniscentrum over stress en burn-out.
Nederlands centrum voor beroepsziekten 
Patiëntenvereniging RSI 
Patiëntenvereniging voor psychische problemen 
Startpagina patiëntenverenigingen 
Overzicht van alle patiëntenverenigingen

Meer informatie

0900 25 45 679 (€ 0,10 pm)

Hoofdmenu

Algemene zoekfunctie